Program

På JENSEN gymnasium Wenngarn läser du Naturbruksprogrammet med inriktning Hästhållning eller Djurvård. Du får en bra grund att stå på oavsett vilken inriktning du väljer. När du lämnar oss är du väl förberedd för högre studier men du får också mycket goda yrkeskunskaper inom ditt intresse.

Vad är Naturbruksprogrammet?

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram med fyra olika inriktningar. Du kan välja mellan:

Profil: Ridgymnasium
Program: Naturbruksprogrammet som läses som utökat program för att nå samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig högskolebehörighet
Inriktning: Hästhållning

Profil: Hund och djursjukvård
Program: Naturbruksprogrammet som läses som utökat program för att nå samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig högskolebehörighet
Inriktning: Djurvård

Därmed får du både yrkeskompetens inom häst- och ridsporten/hund- och hundsporten och behörighet att söka många högskole- och/eller universitetsutbildningar.

*Alla nationella gymnasieprogram motsvarar 2 500 gymnasiepoäng. Ett poäng översätts till en studietimme. Med utökat program läser man fler gymnasiepoäng än de nationella programmen. För ytterligare information, se våra poängplaner.

 

Profil Ridgymnasium

Läser du inriktning Hästhållning med profil Ridgymnasium riktar vi in yrkesutbildningen mot disciplinerna hoppning och dressyr. Parallellt med dina högskoleförberedande studier får du en gedigen utbildning inom korrekt grundridning inom hoppning och dressyr, arbete för hand, daglig hantering, skötsel och vård. Andra arbetsuppgifter som är nära sammankopplat med ett yrkesliv inom häst, som t.ex. köra traktor och sköta en anläggning ingår också i din utbildning. Som tillval kan väljas Tappskokompetens för att kunna avlägga Hästskötarexamen efter gymnasiet. Du kan också ta förarbevis för fyrhjuling.

Till Ridgymnasium

 

Profil Hund och djursjukvård

Läser du inriktning Djurvård med profil Hund och djursjukvård får du parallellt med dina högskoleförberedande studier en bred utbildning inom hund- och djurkunskap, skötsel, hantering och träning av hund samt djurens hälso- och djursjukvård. Är du mer intresserad av hund och hundsport väljer du samhällsprogrammet. Vill du rikta in dig mot djursjukvård rekommenderar vi det naturvetenskapliga programmet. Som tillval kan väljas D9 examen.

Till Hund och djursjukvård

 


Träning för verkligheten

Att kunna applicera teoretiska kunskaper i praktiken är ett av målen med din utbildning på JENSEN. En del i vårt koncept “Träning för verkligheten” är därför att delvis jobba tematiskt i projekt under utbildningen.

Projekten tar avstamp i ett verklighetsbaserat case inom ramen för ditt intresse. För ridgymnasisterna så kan ett projekt t.ex. bestå av att starta en hästverksamhet där du får utnyttja dina kunskaper i matematik, samhälle, entreprenörskap, djurhållning och hästkunskap. För elever som läser Hund och djursjukvård så kan motsvarande projekt bestå av att starta upp en fiktiv smådjursklinik. Projekten varvas med stor del traditionella teoretiska klassrumsstudier för att förbereda dig för högre studier.