Program

På JENSEN gymnasium Wenngarn får du en bra grund att stå på oavsett vilken inriktning du väljer. När du lämnar oss är du väl förberedd för högre studier men du får också mycket goda yrkeskunskaper inom ditt intresse.

Naturbruksgymnasium Wenngarn slott

Ridgymnasium

JENSEN Ridgymnasium är ett studie- och yrkesförberedande Naturbruksprogram som läses med inriktning hästhållning som utökat program för att nå samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig högskolebehörighet. 

Parallellt med dina högskoleförberedande studier får du en gedigen utbildning inom korrekt grundridning inom dressyr och hoppning, arbete för hand, daglig hantering och skötsel och vård. Du delas in i den ridgrupp som bäst motsvarar dina kunskaper och dina mål och arbetar med hästar i olika åldrar och med olika kunskapsnivå – allt för att ge dig en så bred rid- och hästkunskap som möjligt. Andra arbetsuppgifter som är nära sammankopplat yrkeslivet med häst, som t.ex. att köra traktor och sköta en anläggning, ingår också i din utbildning. Som tillval kan väljas Tappskokompetens.

Till Ridgymnasium

 

Hund och djursjukvård

Hund och djursjukvård är ett studie- och yrkesförberedande Naturbruksprogram med inriktning djurvård som läses som utökat program för att nå samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig högskolebehörighet.

Parallellt med dina högskoleförberedande studier får du en bred utbildning inom hund- och djurkunskap, skötsel, hantering och träning av hund samt djurens hälso- och djursjukvård. Är du mer intresserad av hund och hundsport väljer du samhällsprogrammet. Vill du rikta in dig mot djursjukvård rekommenderar vi det naturvetenskapliga programmet. Som tillval kan väljas D9 examen.

Till Hund och djursjukvård

 


Träning för verkligheten

Att kunna applicera teoretiska kunskaper i praktiken är ett av målen med din utbildning på JENSEN. En del i vårt koncept “Träning för verkligheten” är därför att delvis jobba tematiskt i projekt under utbildningen.

Projekten tar avstamp i ett verklighetsbaserat case inom ramen för ditt intresse. För ridgymnasisterna så kan ett projekt t.ex. bestå av att starta en hästverksamhet där du får utnyttja dina kunskaper i matematik, samhälle, entreprenörskap, djurhållning och hästkunskap. För elever som läser Hund och djursjukvård så kan motsvarande projekt bestå av att starta upp en fiktiv smådjursklinik. Projekten varvas med stor del traditionella teoretiska klassrumsstudier för att förbereda dig för högre studier.