Om JENSEN gymnasium Wenngarn

Hösten 2022 startar JENSEN sitt första naturbruksgymnasium på natursköna Wenngarn i Sigtuna tillsammans med ägaren Wenngarn fastighetsförädling och Sigtuna stuteri. Initialt kommer två inriktningar att erbjudas, Ridgymnasium samt Hund och djursjukvård. 

Wenngarn slott

Hitta till oss

Wenngarn är ett naturskönt område i Sigtuna med goda kommunikationsmöjligheter från såväl Stockholm som Uppsala län. Hållplatsen närmast skolan heter Venngarnsvägen. 

Om Wenngarns slott

Wenngarns slott uppfördes under 1200-talets senare del och har sedan dess genomgått flertalet stora ombyggnationer. Den vackra barockparken som omger slottet skapades på 1600-talet och här har bl.a. flertalet stora ryttartävlingar hållits genom åren. Idag finns bostäder, kontor, nyrenoverade utbildningslokaler, restaurang, moderna internat med hög standard, hundverksamhet, gym samt en ridanläggning på området. 

Till ridgymnasiets start 2022 kommer JENSEN att anlägga moderna stallar med upp till 30 boxar, hagar samt ett stort ridhus med hinderpark. Elevboende och inackordering av egen häst kommer att erbjudas. 

“Vi är stolta över att tillsammans med fastighetsägarna på Wenngarn kunna erbjuda ett nytt gymnasium till Stockholms alla häst- och djurintresserade elever. Vi riktar oss till elever med höga ambitioner – de som både vill gå en högkvalitativ högskoleförberedande utbildning samt vidareutvecklas inom sitt stora intresse.”

- Anna Wiger Jensen, Operativ chef på JENSEN.