Wenngarn Kontakt

hero_wenngarn
Adress

316 Venngarn, 193 38 Sigtuna

Kontakt - stall och inackordering
maria.frisk@jenseneducation.se
0737 73 33 09

Kontakt internatet
Internatföreståndare 
Madeleine Gyllenhammar 
0737 73 32 77

Frånvaroanmälan
JENSEN Campus
(instruktioner)

Skolledning
Elevhälsa