Valbara kurser

I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska, så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Uppsala. Detta gäller även kurser som ger ökad behörighet till utbildningar på högskola och universitet, så kallad särskild behörighet.

Att på bästa sätt förbereda och ge dig förutsättningar för vidare studier är viktigt för oss. 

Följande kuser har vi erbjudit inför läsåret 17/18:

Engelska 7, 100p
Företagsekonomi 1, 100p
Geografi 1, 100p
Historia 2a, 100p
Idrott och hälsa 2, 100p
Internationella relationer, 100p
Matematik 3b, 100p
Matematik 5, 100p
Mental träning, 100p
Moderna Språk, 100p
Moderna språk 2
Moderna språk 3
Moderna språk 4
Moderna språk 5
Franska, 100p
Spanska, 100p
Tyska, 100p
Naturkunskap 2, 100p
Retorik, 100p
Privatjuridik, 100p
Samhällskunskap 3, 100p
Sociologi, 100p
Ungdomskulturer, 100p
Politik och hållbar utveckling, 100p
Film- och Tv-kunskap, 100p

Maila dina frågor till oss på uppsala@jensengymnasium.se.