JENSEN-schemat

JENSENs schema är väldigt annorlunda jämfört med andra skolor. All undervisning är placerad på för eller eftermiddag. Det ger dig möjlighet att planera studierna efter egna behov. Den tiden som det inte är lektioner på finns det möjlighet att gå på lärarledda studiepass (Smart Study) för att få ytterligare hjälp med att nå dina mål. 

- Få tid till både skola och fritidsaktiviteter
- Förbereder dig för universitetet
- Möjlighet till Smart Study varje dag

Exempelschema