Uppsala Kontakt

hero_uppsala
Adress

Gamla torget 7, 753 20 Uppsala

Frånvaroanmälan
JENSEN Campus
(instruktioner)

Skolledning
Elevhälsa
Huvudcoach
Lärare