Din bildning är målet!

Träning för verkligheten

På JENSEN tränar vi dig för verkligheten - vi säger att bildning är målet! Vi vill inte bara att du ska nå goda studieresultat, utan också att din tid på gymnasiet ska bli en del i din personliga bildningsresa. Våra studenter uppskattar att de efter sin gymnasietid är väl rustade för den verklighet de ska möta.

Träning för verkligheten är vår utbildningsmodell, skapad för att du ska få bästa möjliga studieresultat och tränas inför högre studier och yrkesliv. På JENSEN har vi tagit fasta på den praktiska intelligensen - att du utöver den intellektuella intelligensen ska få träna på att göra verklighetsanpassade uppgifter som utvecklar din sociala förmåga och din kreativitet bortom vad du trodde att du kunde klara. 

Verkligheten på universitet och högskola kräver djupa ämneskunskaper därför satsar vi på kvalitetssäkrad kurslitteratur, läsande och skrivande på en hög nivå. Vi tränar dig också för verkligheten efter skolan med ledarskap, retorik, mental träning och vett & etikett - för att du ska kunna lyckas i din framtida karriär och i livet!

Bild
träning-för-verkligheten-123