Program

På JENSEN gymnasium läser du samma gemensamma ämnen, program- och inriktningsämnen som på andra skolor. Men för samtliga program kan vi erbjuda intressanta profiler som gör dig extra väl förberedd för studier och arbetsliv. Allt inom ramen för vårt utbildningskoncept, Träning för verkligheten.

Vi har behöriga och kunniga studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor kring program, kurser, behörighet och meritpoäng. Passa på att besöka oss på Digitala öppet hus eller fyll i en intresseanmälan för att exempelvis boka en visning av skolan, träff med rektor eller elev!

Ekonomiprogrammet

Våra profiler:
Management
För dig som vill ha en gedigen ekonomutbildning och vill förbereda dig för en ledarroll i näringslivet i framtiden. Du får också starta och driva ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet.

Redovisning & Finans
Redovisning, företagsvärdering och aktiemarknad - det är områden vi djupdyker i på denna profil. Detta är en avancerad profil för dig som har siktet inställt på en civilekonomexamen. Du får starta och driva eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet och om du väljer Redovisning & Finans kommer du ha möjlighet att bli Diplomerad Gymnasieekonom (DGE).

Juridik
Hos oss läser du flera kurser som behandlar olika juridiska områden, allt från juridik som rör privatpersoner och företag till samhället i stort. Vi arbetar med lagbok och lagar och du får lära dig att hitta i lagboken och använda lagtext för att göra egna bedömningar i både riktiga rättsfall och fiktiva case. Det kan handla om brott, vårdnadstvister, mänskliga rättigheter, internationella frågor eller att fördjupa sig i ett tidigare rättsfall. Du får öva dig i att läsa och skriva juridiska dokument samt delta i rättegångsspel. Du arbetar med aktuella samhällsfrågor, diskuterar såväl befintlig lagstiftning som lagförslag samt debatterar och argumenterar för dina egna åsikter i frågorna. Vi besöker tingsrätten och hovrätten samt andra platser som är relevanta inom juridiken under gymnasietiden. Dessutom kommer du kunna arbeta med juridik i andra ämnen för att få en bred inblick i ämnet, vilket gör undervisningen både roligare och mer verklighetsbaserad. Under utbildningen lär du dig också att starta och driva ett eget företag inom ramen för Ung Företagssamhet.


Försäljning & Service

Fd. Handelsprogrammet
Lär dig hur ett företag drivs, hur en affärsidé kommer till och hur man arbetar i projekt. Du får kunskaper om ekonomi, marknadsföring, vikten av att ha nöjda kunder och hur du kan få dem att köpa just dina produkter eller tjänster. Utbildningen innehåller bland annat kurser inom praktisk marknadsföring, företagande och entreprenörskap samt företagsekonomi. Du får starta och driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet och i utbildningen ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).


Naturprogrammet

Våra profiler:
Natur
Naturvetenskapliga programmet på JENSEN Gamla stan är en teoretiskt avancerad utbildning och ger en bred och djup kunskap om naturvetenskap i flera olika dimensioner. Precis som på högskolan - men i gymnasieformat - ger naturprogrammet på JENSEN kunskaper om biologi, matematik, kemi, fysik. Du kommer att utveckla dina förmågor som kreativ problemlösare genom att experimentera och testa dig fram. På JENSEN genomför vi studiebesök och på detta sätt erbjuds du en djupare inblick i hur det är att arbeta inom yrken kopplade till naturvetenskap och forskning.


Samhällsprogrammet

Våra profiler:
Juridik & Kriminologi
Rättsvetenskap & kriminologi är i fokus, du gör en djupdykning inom beteendevetenskapen och lär dig mer om hur kriminellt beteende skapas, varför vissa blir seriemördare samt hur den svenska kriminalvården fungerar. Du har ett brinnande intresse för områden som brott och straff, rättspsykologi, och sociologi och du vill göra skillnad. Profilen riktar sig till dig som lockas av yrken som polis, kriminalvårdare/tekniker, socionom och yrken där du har nära kontakt med andra människor.

Psykologi
Profilen Psykologi passar dig som vill ha en djupare förståelse för våra känslor, tankar och beteenden. Du har ett intresse för psykologi och psykisk hälsa, gruppdynamik, ledarskap och samhällsfrågor. Under utbildningen kommer du bland annat att få lära dig om grupptryck, terapier, IQ, familjepsykologi och personlighet. Den här utbildningen passar dig som vill förstå dig själv och andra, som lockas av yrken som psykolog, socionom, beteendevetare samt yrken där det är viktigt att förstå och skapa bra kontakt med andra människor.

Statsvetenskap
Intresseras du av samhällsfrågor, hur världen utvecklas samt vill följa hur politiken ändras i snabb takt? Programmet ger fördjupade kunskaper inom politik, handel, globalisering, klimat, demokrati och migration.