Mentorskapsprogram

Glenn

Vi är stolta över att Glenn Olsson från NA14 fått en plats till hösten på Lin-Ki mentorskapsprogram.

De elever som antas till programmet kommer att få följa med doktorander i deras forskningslaboratorium, lära sig om de olika karriärmöjligheter inom medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet (KI).

Programmet innefattar även besök vid läkemedelsföretag, deltagande på seminarier, möten med studenter från olika utbildningar på KI och presentation av egen vetenskaplig "poster".

Lycka till Glenn!