Samhällskunskap hos JENSEN gymnasium

Vill du veta mer om hur samhällen byggs och formas? Är du intresserad av att förstå mer om den politiska förändringen som sker i många länder? Har du alltid undrat varför man gör som man gör i olika kulturer? Samhällskunskapen ger dig svar på dessa frågor. 
 



Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen.
 



Samhällskunskap i jämförelse med grundskolan 

På gymnasiet är kraven på förståelse och analys högre än på grundskolan. Du lär dig inte bara att någonting händer i världen utan framförallt fokus ligger på varför saker och ting sker. Exempelvis undersöker man vad orsakerna är bakom ett visst fenomen t.ex. Storbritanniens utträde ur EU. Du läser dessutom samhällskunskap i olika kurser och får flera olika betyg, alltså inte ett betyg på vad du lärt dig under alla tre år. Därför är det extra viktigt att du hela tiden ligger i fas med det du ska kunna.
 



Kurser i samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1 

 • 50 poäng
  som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. För yrkesprogram. Huvudsakligt centralt innehåll är demokrati, mänskliga rättigheter, folkrätt, arbetsmarknad, grupp och identitet. 

Samhällskunskap 1a2 

 • 50 poäng
  som bygger på kursen samhällskunskap 1a1. Fördjupande kurs i samhällskunskap. För yrkesprogram. Huvudsakligt centralt innehåll är Politiska ideologier, samhällsekonomi, massmedia, samhällsvetenskapliga begrepp. 

Samhällskunskap 1b 

 • 100 poäng
  som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Huvudsakligt centralt innehåll är demokrati och politiska system, mänskliga rättigheter, folkrätt, arbetsmarknad, samhällsekonomi, massmedia och samhällsvetenskapliga begrepp. 

Samhällskunskap 2 

 • 100 poäng
  Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Huvudsakligt centralt innehåll är nationalekonomiska teorier, det nutida samhällets utveckling, källkritisk granskning.  

Samhällskunskap 3 

 • 100 poäng 
  Kursen samhällskunskap 3 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Huvudsakligt centralt innehåll är globalisering, vetenskapsteori, vetenskapliga begrepp, källkritisk granskning och muntlig och skriftlig presentation. 

Internationell ekonomi 

 • 100 poäng
  Kursen internationell ekonomi omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Huvudsakligt centralt innehåll är internationella handelsrelationer, affärskontakter, global resursfördelning, samhällsvetenskaplig teori. 

Internationella relationer 

 • 100 poäng
  Huvudsakligt centralt innehåll är olika aktörer och deras mål, olika teorier på internationella relationer, internationell rätt, globalisering. 
   


Samhällskunskap hos Jensen Gymnasium 

På JENSEN gymnasium har samhällskunskapen en framskjuten roll eftersom det är nyckeln till hur väl du lyckas i  många andra ämnen. Samhällskunskapen är viktigt för att förstå sin omvärld och varför samhället ser ut som det gör idag. På JENSEN gymnasium så kommer du få undersöka varför världen fungerar som den gör idag.