Matematik på JENSEN gymnasium

Är matematik inte ditt starkaste ämne? Känner du dig lite orolig för hur du ska klara gymnasiematten?  

Vi har ett arbetssätt som gör att du både ska utveckla din inställning, attityd, självförtroende och uthållighet inom matematiken. Det får du genom vår egenutvecklade kurs “mattepreppen” som ges de första veckorna när du börjar hos oss. Allt för att du ska få en flygande start (och fortsättning) i matematiken!
 Gymnasiematte i jämförelse med grundskolan 

På gymnasiet är kraven mycket högre än på grundskolan, dessutom läser du matte i olika kurser och får flera olika betyg, alltså inte ett betyg på vad du lärt dig under alla tre år. Därför är det extra viktigt att du hela tiden ligger i fas med det du ska kunna.
 Mattekurser på gymnasiet

Matematik 1 
• 100 poäng. Bygger på grundskolans matematik. Matte 1a är för yrkesprogram, 1b för samhälle och ekonomi, 1c för natur- och teknikprogrammet.

Matematik 2 
• 100 poäng. Har indelning i svårighetsgrad a,b,c. Huvudsakligt centralt innehåll är aritmetik, algebra, geometri, andragradsfunktioner, grafer, sannolikhetslära (b,c,d) och statistik samt problemlösning i verkligheten.

Matematik 3 
• 100 poäng. Har indelning i svårighetsgrad b och c. Aritmetik och algebra (polynom) och geometri, samband och förändring (derivering, integraler, funktioner, grafer) samt problemlösning i verkligheten.

Matematik 4 
• 100 poäng. Aritmetik och algebra (komplexa tal, avancerade polynom, talplanet, trigonometri), samband och förändring (trigonometriska funtkioner, logaritmer, derivering, differentialekvationer) samt problemlösning i verkligheten och historisk kontext.

Matematik 5 
• 100 poäng. Samband och förändring (differentialekvationer), diskret matematik (mängd, kongruens, permutationer, rekursion och talföljd), omfångsrika problemsituationer inom karaktärsämnena som även fördjupar kunskaper om integraler och derivata samt i verkligheten och i anknytning till matematikens kulturhistoria.
 Matte hos Jensen Gymnasium 

På JENSEN gymnasium har matematiken en framskjuten roll eftersom det är nyckeln till hur väl du lyckas i andra ämnen. Det är viktigt för ditt logiska tänkande och problemlösning i stort. Med mattepreppen får du en riktigt bra start!