Samhälls­programmet

Har du ett stort engagemang för samhällsfrågor? Letar du efter en gymnasieutbildning som ger dig en bred grund för vidare studier? Då är Samhällsprogrammet rätt för dig!

Psykologi

Inriktning: Beteendevetenskap

På Samhällsprogrammet - Psykologi får du bättre förståelse för människan och dess känslor, tankar och beteenden. Vi varvar klassrumsundervisningen med praktiska case där du får diskutera människors handlande samt göra studiebesök och lyssna på gästföreläsningar. Psykologi och beteendevetenskap är den röda tråden i lektioner, uppgifter och examinationer, för att göra din utbildning så relevant som möjligt.

Bild
Profil-Psykologi
Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
300 P
Inriktningskurser
450 P
Programfördjupning
300 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P

Juridik & Kriminologi

Inriktning: Samhällsvetenskap

Är du intresserad av att studera olösta brott? Hur skulle det vara att ha lektion under en rättegång? Du studerar juridik, brott och straff, inte bara som fördjupande kurser utan som tema inom många ämnen på denna specialutformade inriktning. Vi tror därför att den här utbildningen kan tänkas passa dig som exempelvis vill bli jurist, kriminolog eller polis. I utbildningen ingår alla de program- och inriktningskurser som är gemensamma för det samhällsvetenskapliga programmet oavsett vilken gymnasieskola du läser på. 
 

Bild
Profil-Juridik

Det är främst i programfördjupningen, med kurserna Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering där vi är inriktade på kriminologi och i kursen Rätten och samhället, som profilen märks. Men profilen märks inte bara i juridikkurserna, utan många kurser har obligatoriska delkurser med koppling till det rättsvetenskapliga området till exempel i Historia 1-3. 

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
300 P
Inriktningskurser
450 P
Programfördjupning
300 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P