Naturvetenskapsprogrammet

Universitets- och högskoleförberedande program - Inriktning Naturvetenskap

Natur

PROFIL NATUR

Stora steg i vår världs utveckling kommer oftast av uppfinningar och lösningar inom det naturvetenskapliga området. Vad hade världen varit utan Newton, Einstein, Marie Curie och vår egen Carl von Linné?

Det kommer alltid behövas människor med goda kunskaper inom matematik, fysik, kemi och biologi för att driva världens utveckling framåt, t ex genom att ta fram nya mediciner. 

Om du gillar dessa ämnen är naturvetenskapsprogrammet rätt för dig! Du kommer att utveckla dina förmågor som kreativ problemlösare genom att experimentera och testa dig fram.

På JENSEN genomför vi studiebesök och på detta sätt erbjuds du en djupare inblick i hur det är att arbeta inom yrken kopplade till naturvetenskap, företagande och forskning. I våra laborationssalar får du även praktiskt utöva naturvetenskaplig forskning. I årskurs 3 läser du fördjupningskursen Naturvetenskaplig specialisering.

Det är mycket lärorikt att använda sina teoretiska kunskaper i praktiska laborationer. Du får träna på färdigheter och arbetssätt som är viktiga när du läser vidare på högre nivå. Du läser självklart många naturvetenskapliga kurser men kan också bredda din utbildning och välja kurser inom andra ämnesområden som intresserar dig.

Astrobiologi - Naturvetenskaplig specialisering

På JENSEN gymnasium Örebro kan du fördjupa dig inom astrobiologi. Astrobiologi är en blandning av astronomi, biologi och geologi. Ämnet astrobiologi innefattar det mest och svarar på några av de stora frågor som människan ställer:

 • Hur bildades universum?
 • Varför finns det liv på jorden?
 • Vad krävs för liv på andra platser i universum och var kan det i så fall finnas?
 • Vart kan livet på jorden ta vägen när vår planet bli obeboelig?

Under kursen kommer du och dina klasskamrater att studera allt från universums start till möjligheterna till liv i andra solsystem. Kursen innehåller många praktiska moment och du får bland annat prova på fossiljakt för att studera livets utveckling. Du kommer även få titta på andra galaxer i teleskop.

Programmet passar dig som

 • Vill ha behörighet till de flesta högskoleutbildningarna
 • Tycker om att blanda teori och praktik
 • Är nyfiken på hur matematik kan förklara olika fenomen i naturen

Efter högskolan kan du arbeta som

 • Läkare, tandläkare
 • Webb-programmerare
 • App-/Spelutvecklare
 • Ingenjör
 • Arkitekt
 • Veterinär
 • Arkeolog
 • Biolog

Välkommen med din ansökan!
Ansökan görs via gymnasieantagningen i Örebro.