Program

 

På JENSEN gymnasium läser du samma gemensamma ämnen, program- och inriktningsämnen som på andra skolor. Men för samtliga program kan vi erbjuda intressanta profiler som gör dig extra väl förberedd för studier och arbetsliv. Allt inom ramen för vårt utbildningskoncept, ”Träning för verkligheten”.

Vi har behöriga och kunniga studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor kring program, kurser, behörighet och meritpoäng. Passa på att besöka oss på Öppet hus och ställ frågor eller hör av dig för att boka in ett besök där du får följa en klass under en skoldag!

Ekonomiprogrammet

Våra profiler:
Management (EK)

Internationellt framgångsrika företag är grunden till Sveriges välstånd. Hur kommer det sig att Sverige har haft så många entreprenörer som byggt världsledande företag i sin bransch? Några exempel är IKEA, H&M, SKF och nu Spotify. Företagande och handel mellan länder är grunden för våra industrialiserade och specialiserade samhällen.

Har du siktet inställt på ett jobb i näringslivet eller har du haft funderingar på att någon gång starta ett eget företag? Kanske vet du redan nu att du vill studera ekonomi på universitetet? Då är ekonomiprogrammet på JENSEN gymnasium Örebro rätt för dig!
Ekonomi är ett brett program som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du fördjupar dig inom ekonomi, entreprenörskap och samhällsfrågor.

Undervisningen är varierad, vi arbetar med verklighetsnära uppgifter och fallstudier. Teori knyts till praktik genom exempelvis företagsbesök, ämnesövergripande projekt och föreläsare från näringsliv och högskola. Under gymnasietiden kommer du även att lära dig grunderna i bokföringsprogram som Visma och Fortnox.  

Om du läser ekonomiprogrammet på JENSEN gymnasium Örebro får du dessutom starta och driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet. Det innebär att du får möjlighet att träna och utveckla din kreativitet, ledarskapsförmåga och företagsamhet.

Programmet passar dig som:

  • Är intresserad av företags- och samhällsekonomi
  • Vill lära dig hur man startar och driver företag
  • Vill utveckla dina ledarskapsförmågor
  • Efter högskolan kan du arbeta som
  • Ekonom - t.ex. inom marknadsföring, management, internationell ekonomi, chefsjobb
  • Inköpare
  • Statsvetare 
  • Mäklare
  • Revisor

Naturprogrammet

Våra profiler:
Natur (NA)
Tycker du om de naturvetenskapliga ämnena? Vill du få en teoretiskt avancerad utbildning? Då är naturprogrammet hos oss här på JENSEN något för dig! Här får du chans att läsa bland annat matematik 1-5, du får läsa mycket biologi, kemi och fysik likaså. De naturvetenskapliga ämnena kommer du också att få prova på praktiskt i vår labbsal som finns på skolan. Här på JENSEN blir du som valt naturprogrammet mer än bara redo för vidare studier efteråt - du blir förberedd för allt du kan tänka dig! 


Samhällsprogrammet

Våra profiler:

Psykologi & Hälsa (BET)

Tycker du att det är intressant att analysera mänskligt beteende och diskutera varför människor agerar som de gör i olika situationer? Psykologi och hälsa ger dig en ökad förståelse för hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv. Du får också möjlighet att studera hur vi människor reagerar, tänker och beter oss i olika sammanhang. Psykologi och hälsa ger dig en ökad förståelse för hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv. Du får också möjlighet att studera hur vi människor reagerar, tänker och beter oss i olika sammanhang. Vår inriktning bygger främst på fördjupande kunskaper i psykologi och hälsa men även ledarskap, pedagogik och kommunikation. Under utbildningens gång kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper kring hälsofrämjande faktorer, träning, problemlösning sam dina ledaregenskaper.

Juridik & Kriminologi (SA)

Är du intresserad av att studera olösta brott? Hur skulle det vara att ha lektion under en rättegång? Du studerar juridik, brott och straff, inte bara som fördjupande kurser utan som tema inom många ämnen på denna specialutformade inriktning. 

Vi tror därför att den här utbildningen kan tänkas passa dig som exempelvis vill bli jurist, kriminolog eller polis. I utbildningen ingår alla de program- och inriktningskurser som är gemensamma för det samhällsvetenskapliga programmet oavsett vilken gymnasieskola du läser på. 

Det är främst i programfördjupningen som profilen märks, med kurserna Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering där vi är inriktade på kriminologi och i kursen Rätten och samhället. Profilen märks inte bara i juridikkurserna. Många kurser har obligatoriska delkurser med koppling till det rättsvetenskapliga området till exempel i Historia 1-3. 


Teknikprogrammet

Våra profiler:

Civilingenjör (INF)

Vill du vara med och leda den tekniska utvecklingen i framtiden? Då är Teknikprogrammet hos JENSEN ett fantastiskt val för dig! Här kommer du att få gå ett teknikprogram med inriktningen Teknikvetenskap, detta program och profilering kommer att förbereda dig inför vidare ingenjörsstudier efter gymnasiet genom att erbjuda de kurser som krävs för att på universitetet kunna läsa vidare för att bli t.ex. civilingenjör.