Örebro Kontakt

hero_orebro
Adress

Kungsgatan 4, 702 11 Örebro

Skolledning
Elevhälsa
Lärare

Kopia av betyg

Har du förlagt dina betyg och behöver kopior? Betygen beställer du hos Örebro stadsarkiv.