Traditioner & gemenskap

För många är gymnasiet en oerhört viktig tid som formar oss som personer. Många börjar ta ett större ansvar men det är också viktigt att ha kul med vänner och bygga minnen för livet. Vi har många traditioner på våra skolor som bidrar till en härlig gemenskap och sammanhållning. Vi gillar också att tävla, både med glimten i ögat och på största allvar!

Tävlingar och traditioner