Studier i fokus

På JENSEN är studierna i fokus och vi har en stark studiekultur på våra skolor. Målet är att du som elev ska nå djupa ämneskunskaper i alla ämnen du läser. Vi integrerar vetenskap med läsning av skönlitteratur samt skrivande och detta tillsammans med vårt speciella JENSEN-schema tränar dig för högre akademiska studier och ett framtida yrkesliv. Våra studenter uppskattar att de är väl rustade för den verklighet de ska möta.

Lärare

Effektiva studier med JENSEN-schemat

Vi tycker att det är slöseri med din tid att du ska ha håltimmar och långa raster i skolan. Därför har vi gjort ett schema som liknar det på universitet och högskola. Under för- eller eftermiddag har du undervisning och under resten av dagen har du egen studietid. Alltså läser du färre ämnen parallellt, mer som på högskolan och mindre som på grundskolan. Du har mer sammanhängande egen arbetstid på för- eller eftermiddag då du tar ansvar för egen instudering.

Exempelschema