Studier i fokus

På JENSEN är studierna i fokus och vi har en stark studiekultur på våra skolor. Målet är att du som elev ska nå djupa ämneskunskaper i alla ämnen du läser. Vi integrerar vetenskap med läsning av skönlitteratur samt skrivande och detta tillsammans med vårt speciella JENSEN-schema tränar dig för högre akademiska studier och ett framtida yrkesliv. Våra studenter uppskattar att de är väl rustade för den verklighet de ska möta.

Lärare

Effektiva studier med JENSEN-schemat

Vi tycker att det är slöseri med din tid att du ska ha håltimmar och långa raster i skolan. Därför har vi gjort ett schema som mer liknar det på universitet och högskola. Du studerar effektivt på skolan med korta raster och utan håltimmar - det gör att du får mer sammanhängande egen tid där du kan styra när du vill studera eller t.ex. utöva din egen idrott på fritiden. På JENSEN har du lika många lärarledda lektionstimmar och får därmed garanterad undervisningstid precis som på andra gymnasieskolor.  

Exempelschema