Satsning på Matematik

Math for Life

Math for Life

Vi brinner för höga studieresultat på JENSEN, i synnerhet inom matematik där svensk skola generellt presterar för dåligt. Därför har vår grundare Håkan Jensen utmanat alla JENSEN-skolor att bidra till en bättre värld genom att nå fler toppresultat i matematik. För varje slutbetyg A i matematik avsätts pengar till Läkare utan gränser.

Håkan Jensen

Det bästa sättet alla på JENSEN kan bidra till en bättre värld är genom att fokusera och satsa på utbildningen.

Matematikkunskaperna i Sverige generellt är oroande låga. Vi vill att vi, i allt vi gör på JENSEN, ska arbeta för högre studieresultat i matematik.
- Håkan Jensen

Genom Håkans satsning "Math for Life" har vi i år lyckats samla in 88 800 kr till Läkare utan Gränser!

Läs mer om Håkan Jensen