Läs som på högskolan

Schema likt universitet

Vi tycker att det är slöseri med din tid att du ska ha håltimmar och långa raster i skolan. Därför har vi gjort ett schema som liknar det på universitet och högskola. Under för- eller eftermiddag har du undervisning och under resten av dagen har du egen studietid. Alltså läser du färre ämnen parallellt, mer som på högskolan och mindre som på grundskolan. Du har mer sammanhängande egen arbetstid på för- eller eftermiddag då du tar ansvar för egen instudering.

Effektivt schema

TRÄNING GER FÄRDIGHET

Vi är ett gymnasium som verkligen bryr sig om att det ska gå bra för dig. Därför är vår inställning alltid att du kan nå högre resultat. Vi tränar dig att bli mer disciplinerad eftersom uthållighet är enda sättet att nå högre. Vi utmanar dig också i ditt sätt att tänka, för att du ska börja tänka fritt och tänka själv.

LäRARCOACH

Vad är skillnaden mellan en lärarcoach på JENSEN och en vanlig klassföreståndare? Vi har hämtat inspiration från idrottens tränare. Din coach lär känna dig, följer upp hur det går, peppar, utmanar och vägleder dig för att du ska sätta ribban högt och såklart lyckas nå dit!

Läxhjälp MED LÄRARE

Under din egna studietid kan du få läxhjälp av våra lärare genom att gå på något av våra SMART study-pass i matematik, svenska eller annat ämne. Tack vare schemat finns goda möjligheter att få mer stöd för att nå dina målbetyg.

Lärare