JENSEN Campus - plattform i framkant

Hösten 2017 lanserade vi JENSEN Campus, vår egenutvecklade och mycket uppskattade lärplattform. Plattformen är utvecklad av JENSENs egna IT-utvecklare i samarbete med lärare, rektorer och elever. Vår ambition är att du som elev ska uppleva att Campus bidrar till att du kan nå dina mål med studierna.

JENSEN Campus kan användas på din dator, läsplatta eller i mobilen och login sker enkelt via ett Google-konto, vilket ger en säker och enkel åtkomst.

Allt om dina studier på ett ställe

Plattformen gör det enkelt för dig som elev att planera och följa upp hela din studietid - från start till slut. Här hittar du bland annat dina uppgifter, resultat, studieplan, betygsmål, kursplan, betygskriterier och närvarostatistik. I varje ämne finns tydligt en överblick för din utveckling och hur du ligger till.

Eftersom vi samlar allt på en plats blir det enkelt för dig som elev att navigera och hitta all relevant information till olika moment av din utbildning. Här samlar vi den digitala kurslitteraturen, inspelade lektioner och övrigt digitalt material på ett och samma ställe.

Enkel att använda och uppskattad av elever

Ordning & reda, struktur och disciplin har alltid varit ledord i JENSENS utbildningskoncept och det är något som finns med oss i vidareutvecklingen av lärplattformen. Vi utvärderar JENSEN campus med jämna mellanrum och det bekräftar att den är uppskattad av våra elever och fungerar som det är tänkt. Eleverna gav betyget 4,2 på en femgradig skala i den mätning som gjordes i september 2021. Från senaste undersökningen fick vi följande feedback;

“Jag gillar verkligen hur Campus fungerar. Att det finns som en mobilapp och på datorn. Jag har använt en skolapp tidigare, men den var inte riktigt vad man förväntade sig. Här tycker jag skolan och appen med dess design och layout håller samma standard. .... Gillar att de verkligen bryr sig om design och utseende.” - Elev

Campus