Hälsoprofil

Må bra – prestera bättre!

Din hälsa, personliga utveckling och studieglädje är nyckeln till en framgångsrik och välfungerande skolgång. Om du mår bra, både fysiskt och psykiskt, blir du mer motiverad att prestera ditt bästa. Därför tar vi på oss att som skola ta mer ansvar på riktigt kring våra elevers hälsa på flera plan.

Pedagogiska promenader

Redan de gamla grekerna gick på pedagogiska promenader för att diskutera och filosofera kring olika frågor på ett friare sätt. Att få röra på sig och få frisk luft samtidigt som man diskuterar en uppgift är en uppskattad omväxling för våra elever och motverkar dessutom skadliga effekter av stillasittande. Vi går på en pedagogisk promenad dagligen.

Mental träning

Mental träning och mindfulness har fått mycket uppmärksamhet både av forskare och i media för de evidensbaserade positiva effekter som de har för vårt välbefinnande, vår hjärnas funktion och våra prestationer. Sedan starten har vi på JENSEN arbetat med detta viktiga och enkla verktyg för att både må bra och prestera bättre. Varje skoldag genomför eleverna korta MT-pass på 5 minuter med en lärare.

Hälsoskola

Vi erbjuder en hälsosam lunch och tillåter endast frukt och vatten på lektionerna, inget socker.