Hälsoprofil

MÅ BRA – PRESTERA BÄTTRE

Din hälsa, utveckling och studieglädje är nyckeln till en framgångsrik och välfungerande skolgång. Om du mår bra, både fysiskt och psykiskt, blir du också mer motiverad och kan nå högre studieresultat. Därför tar vi på oss att som skola ta mer ansvar på riktigt kring våra elevers hälsa på flera plan. Hos oss får du sätta upp hälsomål parallellt med dina studiemål och vi tränar dig i att ta ansvar för din egen hälsa!

På JENSEN har vi även tobaksfria skoldagar och vi erbjuder en hälsosam lunch. Endast frukt och vatten på lektionerna.

Pedagogiska promenader

Redan de gamla grekerna gick på pedagogiska promenader för att diskutera och filosofera kring olika frågor på ett friare sätt. Att få röra på sig och få frisk luft samtidigt som man diskuterar en uppgift är en uppskattad omväxling för våra elever och motverkar dessutom skadliga effekter av stillasittande. Vi går på en pedagogisk promenad dagligen.

Mental träning 

Mental träning och mindfulness har fått mycket uppmärksamhet både av forskare och i media för de evidensbaserade positiva effekter som de har för vårt välbefinnande, vår hjärnas funktion och våra prestationer. Sedan starten har vi på JENSEN arbetat med detta viktiga och enkla verktyg för att både må bra och prestera bättre. Varje skoldag genomför eleverna korta MT-pass på 5 minuter med en lärare.

Exempel på bevisat positiva effekter av mental träning:

  • Ökat välmående
  • Fokus och förmåga att prioritera
  • Bättre relationer till vänner och familj
  • Ökad förmåga att hantera stress och kriser