Coachande lärare

Vad är skillnaden mellan en lärarcoach på JENSEN och en vanlig klassföreståndare? Vi har hämtat inspiration från idrottens tränare. Din coach lär känna dig, följer upp hur det går, peppar, utmanar och vägleder dig för att du ska sätta ribban högt och såklart lyckas nå dit! Vi inkluderar även coachtekniker från näringslivet.

Våra lärare

Elever som har tydliga mål och drömmar är ofta de som når högst resultat. När du uppnår dina mål får du starkare självförtroende, bättre självkänsla och upplever utbildningen som ännu roligare. Därför kan och vågar vi prata om hur det går, hur du mår och vart du vill nå. 

Vi följer upp din kunskapsutveckling och ger regelbunden feedback så att du ständigt förbättras och kan höja nivån på dina skoluppgifter. Tillsammans med din coach sätter du upp mål och gör en plan för dina studier. Ni träffas i enskilda coachsamtal två gånger per termin och varje vecka har klassen gemensam coachtid.