Coachande lärare

Skillnaden mellan en JENSEN-coach och en vanlig klassföreståndare är att vi använder coachtekniker, precis som i näringslivet, där du själv hittar nya vägar och utvecklas istället för att vi talar om för dig vad du ska göra. Coachningen kommer också ifrån idrotten, där en tuff men engagerad coach är helt avgörande för sina adepters framgång. 

Våra lärare

Elever som har tydliga mål och drömmar är ofta de som når högst resultat. När du uppnår dina mål får du starkare självförtroende, bättre självkänsla och upplever utbildningen som ännu roligare. Därför kan och vågar vi prata om hur det går, hur du mår och vart du vill nå. 

Vi följer upp din kunskapsutveckling och ger regelbunden feedback så att du ständigt förbättras och kan höja nivån på dina skoluppgifter. Tillsammans med din coach sätter du upp mål och gör en plan för dina studier. Ni träffas i enskilda coachsamtal två gånger per termin och varje vecka har klassen gemensam coachtid.