Följ med på bildningsresa

Hos oss får många elever möjlighet att åka på en bildningsresa som antingen är kopplad till ditt program eller till ett språk du läser. Vi besöker historiska platser, gör studiebesök på andra skolor och tränar på att konversera.

På flera av våra skolor reser elever och lärare i moderna språk steg 4 och 5 till Frankrike, Tyskland och Spanien. Genom Erasmus+ reser vi bland annat till Belgien, Island, Portugal, Kroatien och Polen. Utöver det gör vi längre resor inom ramen för olika stipendier, bland annat har JENSEN i Lund ett varaktigt utbyte med Tanzania.

 

Bildningsreda