Bildning är målet

Tänk själv! – Tänk fritt! – Tänk stort!

Vi vill att du ska nå en mycket hög kunskapsnivå men även utmanas intellektuellt så att du lär dig tänka själv, tänka fritt och tänka stort, utanför den berömda boxen. Då börjar det bli intressant - och till och med roligt att studera!

Vi tränar på att sätta dina kunskaper om världen i ett sammanhang och se problem ur olika perspektiv. Det räcker inte att ha massvis med åsikter, utan briljanta tankar kommer ifrån att du i grunden är beläst. En person med bildning har en utvecklad förmåga att tänka logiskt, självständigt och kritiskt. Det är dit vi vill att du ska nå!

Vågar du tänka stort och fritt?

Hur blir man bildad då? Det räcker inte att ha massvis med åsikter och tycka saker; briljanta tankar kommer ifrån att du i grunden är beläst och kan grunda dina åsikter på kunskaper. Alla våra gymnasieutbildningar är brett teoretiska med olika inriktningar och fördjupningar utifrån intresse. Genom att enbart exempelvis studera juridik blir du inte en bra jurist. Det krävs förståelse och insikt i hur världen fungerar, vår historia och det som har format oss till att bli den värld och det land vi idag lever i. Med en tvärvetenskaplig förståelse för världen kan du bli ännu mer lysande i den karriär du en dag väljer.

Bildning är målet

 


Kreativa höger hjärnhalva behöver få vara med!

Gymnasieutbildningen på teoretiska program är till stor del uppbyggd utifrån att jobba med vänster hjärnhalva, den rationella och ordningssamma sidan av dig. Lika viktigt är att koppla in din kreativa sida så att höger hjärnhalva får vara med. Vi jobbar för att du ska få skapa och vara kreativ inom ramen för de teoretiska kurser du läser.

Läsning & Litteratur

Språket, litteraturen och därmed den gemensamma referensramen, är en viktig nyckel till bildning - att du läser och skriver mycket och på en hög nivå. Därför lägger vi extra stor vikt vid läsning och läsförståelse - bland annat genom JENSEN-prov och läsutmaningar. Vi uppmuntrar även att du läser klassiker som en del i allmänbildningen.

Skrivande

Många tycker att handskrift inte behövs i dagens digitala värld. Men det tycker vi. Att skriva är att sortera sina tankar och det blir även lättare att lära sig. De som skriver lätt och flytande för hand blir också mer kreativa och idérika och att kunna anteckna från föreläsningar är en konst som är nödvändig på högskolan. Att stärka skrivande som en skapande förmåga är något vi arbetar mycket med.

Retorik

Hur får man en publik att lyssna på det man har att säga? Hur övertygar man andra om sin sak? Oavsett om du väljer retorik- kursen eller inte så ingår det i din utbildning hos oss att få öva upp din retoriska förmåga - något vi arbetar medvetet med i de flesta kurser. Att prata inför andra kan vara obehagligt när man är ovan, men genom att träna ofta avväpnar du rädslor och vänjer dig vid att uttrycka dig genom att tala.


Joakim Håkansson

”Jag utgår ifrån djupa kunskaper och fakta i min undervisning, men bildning är så mycket mer än det. Jag vill även att eleverna ska ha en förståelse för och visa förtrogenhet kring faktakunskapen. Fostran, kultur och social anpassning är också en del av arbetet med bildning för våra elever”.


– Joakim Håkansson, Gymnasielärare i Ekonomiska ämnen