Din bildning är målet

Att gå på gymnasiet är en del i din bildningsresa. Vi vill vara ett gymnasium som är en neutral plats med högt i tak för alla åsikter att diskuteras - men där vetenskap, fakta och den västerländska idétraditionen är fundamentet.Vi värnar den traditionellt kunskapsintensiva skolan som utvecklar ditt förnuft, logiska tänkande samt etik och moral - kort och gott din karaktär.

Djupa ämneskunskaper är en förutsättning för att nå de högre betygsstegen, därför satsar vi på läromedel och kurslitteratur som är kvalitetssäkrade.På JENSEN råder studiero, lärarna leder lektionerna och sätter dina kunskaper i ett meningsfullt sammanhang från vilket du kan ta nya kliv på din bildningsresa. Det är dit vi vill att du ska nå och dessutom kommer studierna ge de resultat du siktar mot.

Bildning är målet

 


STUDIER I FOKUS

På JENSEN är studierna i fokus och vi har en stark studiekultur på våra skolor. Vårt mål är att du som elev ska nå djupa ämneskunskaper i alla ämnen du studerar. Vi integrerar vetenskap med riklig läsning av skönlitteratur samt skrivande för att du ska kunna nå goda studieresultat i alla ämnen.

RIKTIG LITTERATUR

På JENSEN satsar vi, precis som på universitetet, på riktig kurslitteratur och kvalitetssäkrat material i alla kurser. Vi vill även att du ska få tillgång till att läsa skönlitterära klassiker som format den västerländska världens etik och moral. Språket, litteraturen och därmed den gemensamma referensramen, är en viktig nyckel till din bildning - att du läser och skriver mycket och på en hög nivå. Vi är stolta över att vi satsar mer på läromedel än skolor i snitt i Sverige och den kvalitet det ger er elever.

Skrivande

Många tycker att handskrift inte behövs i dagens digitala värld. På JENSEN håller vi inte med. Att skriva är att sortera sina tankar och det blir även lättare att lära sig. De som skriver lätt och flytande för hand blir också mer kreativa och idérika och att kunna anteckna från föreläsningar är en teknik som är nödvändig på högskolan. Att stärka skrivande som en skapande förmåga samt generellt träna för att kunna skriva korrekt är något vi lägger stor vikt vid, utifrån din egen förmåga.

Retorik

Hur får man en publik att lyssna på det man har att säga? Hur övertygar man andra om sin sak? Oavsett om du väljer retorik- kursen eller inte så ingår det i din utbildning hos oss att få öva upp din retoriska förmåga - något vi arbetar medvetet med i de flesta kurser. Att prata inför andra kan vara obehagligt när man är ovan, men genom att träna ofta avväpnar du rädslor och vänjer dig vid att uttrycka dig genom att tala.

KreATIVITET FÖR MOTIVATION

Gymnasieutbildningen på teoretiska program är till stor del uppbyggd utifrån att jobba med vänster hjärnhalva, den rationella och ordningsamma sidan av dig. Lika viktigt är att koppla in din kreativa sida så att höger hjärnhalva får vara med. Vi jobbar för att du ska få skapa och vara kreativ inom ramen för de teoretiska kurser du läser med varierade uppgifter, lektioner och planeringar.


Joakim Håkansson

”Jag utgår ifrån djupa kunskaper och fakta i min undervisning, men bildning är så mycket mer än det. Jag vill även att eleverna ska ha en förståelse för och visa förtrogenhet kring faktakunskapen. Fostran, kultur och social anpassning är också en del av arbetet med bildning för våra elever”.


– Joakim Håkansson, Gymnasielärare i Ekonomiska ämnen