Din bildning är målet

Att gå på gymnasiet är en del i din bildningsresa. Vi vill vara ett gymnasium som är en neutral plats med högt i tak för alla åsikter att diskuteras - men där vetenskap, fakta och den västerländska idétraditionen är fundamentet.Vi värnar den traditionellt kunskapsintensiva skolan som utvecklar ditt förnuft, logiska tänkande samt etik och moral - kort och gott din karaktär.

Djupa ämneskunskaper är en förutsättning för att nå de högre betygsstegen, därför satsar vi på läromedel och kurslitteratur som är kvalitetssäkrade.På JENSEN råder studiero, lärarna leder lektionerna och sätter dina kunskaper i ett meningsfullt sammanhang från vilket du kan ta nya kliv på din bildningsresa. Det är dit vi vill att du ska nå och dessutom kommer studierna ge de resultat du siktar mot. Vi kallar det "Träning för verkligheten". 

Bildning är målet

 

Studier i fokus

På JENSEN är studierna i fokus och vi har en stark studiekultur på våra skolor. Målet är att du som elev ska nå djupa ämneskunskaper i alla ämnen du läser. Vi integrerar vetenskap med läsning av skönlitteratur samt skrivande och detta tillsammans med vårt speciella JENSEN-schema tränar dig för högre akademiska studier och ett framtida yrkesliv. Våra studenter uppskattar att de är väl rustade för den verklighet de ska möta.

Traditioner & gemenskap

För många är gymnasiet en oerhört viktig tid som formar oss som personer. Många börjar ta ett större ansvar men det är också viktigt att ha kul med vänner och bygga minnen för livet. Vi har många traditioner på våra skolor som bidrar till en härlig gemenskap och sammanhållning. Vi gillar också att tävla, både med glimten i ögat och på största allvar!

Lärare med höga ambitioner

Inom JENSEN har vi höga förväntningar på både elever och lärare. Våra lärare vill ge lektioner med både tempo och utmaningar för alla nivåer. Lärare på JENSEN har en formell dresscode och sätter en professionell standard på skolan. Att våra ambitiösa lärare trivs, stannar kvar och mår bra på jobbet ger eleverna en skola med högsta kvalitet i förlängningen.

Hälsoprofil

Din hälsa, personliga utveckling och studieglädje är nyckeln till en framgångsrik och välfungerande skolgång. Om du mår bra, både fysiskt och psykiskt, blir du mer motiverad att prestera ditt bästa. Därför tar vi på oss att som skola ta mer ansvar på riktigt kring våra elevers hälsa på flera plan.

JENSEN-modellen