Träning för akademiska studier

Vi är ett gymnasium som verkligen bryr sig om att det ska gå bra för dig. Därför är vår inställning alltid att du kan nå högre resultat. Vi tränar dig att bli mer disciplinerad eftersom uthållighet är enda sättet att nå högre. Vi utmanar dig också i ditt sätt att tänka, för att du ska börja tänka fritt och tänka själv.

Schema som på universitet

Effektivt schema

JENSENs schema liknar det på universitet eller högskola med föreläsningar och undervisning under för- eller eftermiddag och egen studietid under resten av dagen. Alltså läser du färre ämnen parallellt, mer som på högskolan och mindre som på grundskolan. Du har mer sammanhängande egen arbetstid på för- eller eftermiddag då du tar ansvar för egen instudering eller går på läxhjälp/SMART study. Självklart har du lika många undervisningstimmar hos oss som på andra skolor, eller fler till och med.

Läxhjälp för att nå dina mål

Du kan få läxhjälp av våra lärare genom att gå på något av våra SMART study-pass i matematik, svenska eller annat ämne. Tack vare schemat finns goda möjligheter att få mer stöd för att nå dina målbetyg.