För dig med höga ambitioner!

Välkommen till oss på JENSEN! Vi söker elever med höga ambitioner i skolan och i livet. Vi tror på dig och dina drömmar, därför sätter vi ribban högt när vi förbereder dig för högre akademiska studier och framtida yrkesliv.  

Vi ställer krav på dig men ger dig också rätt träning för att lyckas. Vi tränar din disciplin eftersom uthållighet är nyckeln till framgång.

Fokus är på kunskap och bildning i alla ämnen. Vi satsar på riktig kurslitteratur, läsning samt ditt skrivande. Vi vill ge er elever de bästa förutsättningarna för att nå studieresultat som ni kan vara stolta över, nu och i framtiden. På JENSEN gymnasium får du tänka och uttrycka dig fritt. Vi har högt i tak för att kunna diskutera och se problem ur vitt skilda perspektiv.

För dig med höga ambitioner

TRÄNING FÖR VERKLIGHETEN

Träning för verkligheten är vår utbildningsmodell, skapad för att du ska få bästa möjliga studieresultat och tränas inför högre studier och yrkesliv. På JENSEN har vi tagit fasta på den praktiska intelligensen - att du utöver den intellektuella intelligensen ska få träna på att göra verklighetsanpassade uppgifter som utvecklar din sociala förmåga och din kreativitet bortom vad du trodde att du kunde klara. På många av våra program har vi praktik, även teoretiska program kan ha kortare praktik. 

UTMÄRKANDE FÖR OSS:

• Trygg studiemiljö där du kan nå dina mål
• Träning för akademiska studier
• Schema där du äger din egen tid
• Lärare som tar dig på allvar
• Verktyg för att må bra
• Stark gemenskap och traditioner

KVALITETSENKÄT

Att våra elever tycker att utbildningen är bra och trivs på sin skola är viktigt för oss. Ett par gånger per termin får du tycka till i kvalitetsenkäter och kan på så vis påverka sådant som rör din skola. Dina synpunkter blir en viktig del i vårt fortsatta kvalitetsarbete.