För dig med höga ambitioner!

Vi söker dig som har höga ambitioner, det kan vara akademiska ambitioner - att komma in på en attraktiv högskoleutbildning eller också kan det vara att bli entreprenör, säljare eller projektledare. Eller varför inte båda? Vi sätter ribban högt både vad gäller att förbereda dig för universitet och högskola, samt att förbereda dig för näringslivet och företagande.

Vi är ett gymnasium som verkligen bryr sig om att det ska gå bra för dig. Därför är vår inställning alltid att du kan nå högre resultat. Man kan säga att läroplanens mål är grunden men alla elever hos oss kan nå hur högt de vill!

Träning för verkligheten är vår utbildningsmodell, skapad för att du ska få bästa möjliga studieresultat och tränas inför högre studier och yrkesliv. På JENSEN har vi tagit fasta på den praktiska intelligensen - att du utöver den intellektuella intelligensen ska få träna på att göra verklighetsanpassade uppgifter som utvecklar din sociala förmåga och din kreativitet bortom vad du trodde att du kunde klara. På många av våra program har vi praktik, även teoretiska program kan ha kortare praktik. 

Att våra elever tycker att utbildningen är bra och trivs på sin skola är viktigt för oss. Ett par gånger per termin får du tycka till i kvalitetsenkäter och kan på så vis påverka sådant som rör din skola. Dina synpunkter blir en viktig del i vårt fortsatta kvalitetsarbete.

UTMÄRKANDE FÖR OSS:

• Alltid lärarledd undervisning.
• Studiero och trygghet.
• Högt tempo och nivå för att nå de högsta betygsstegen. 
• Förbereder för universitet och högskola.
• Traditioner som ger gemenskap.
• Hälsokoncept med pedagogiska promenader och mental träning.


Läs mer om hur det är att gå på JENSEN

Bildning är målet Träning för akademiska studier 

Pröva det lästa i praktiken Utveckla ditt ledarskap 

Hälsoprofil Kombinera elitidrott med skolan 

'Följ med på bildningsresa Tävlingar & traditioner