Natur­programmet

Vad hade världen varit utan Newton, Einstein, Marie Curie och vår egen Carl von Linné? Det kommer alltid behövas människor med goda kunskaper inom matematik, fysik, kemi och biologi. Gillar du dessa ämnen är Naturprogrammet rätt för dig!

Natur

Inriktning: Naturvetenskap

Välkommen till Naturprogrammet på JENSEN. Här väntar en teoretiskt avancerad utbildning som ger dig djupa kunskaper om naturvetenskap. Du får möjlighet att utveckla dig själv som kreativ problemlösare genom olika experiment. 

Bild
Profil-Natur

Dessutom genomför vi studiebesök för att du ska få en djupare inblick i arbeten som är kopplade till naturvetenskap och forskning. Vårt fokus på JENSEN är att göra din utbildning meningsfull och engagerande. Därför anpassar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån din valda inriktning.

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
450 P
Inriktningskurser
400 P
Programfördjupning
200 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P

Kriminologi

Inriktning: Naturvetenskap

Naturprogrammet med profil Kriminologi ger dig en fördjupad insikt i kriminalteknikens roll inom brottsutredning. Du studerar ämnen som biologi, kemi och fysik med särskilt fokus på hur de tillämpas inom till exempel DNA-analys och forensik. 

Bild
Profil-Kriminiologi

Genom teori och laborationer lär du dig att analysera DNA-spår och andra bevismaterial för att lösa brott. Utbildningen ger dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att bidra till rättvisa genom vetenskaplig och teknisk kompetens inom kriminalteknik.

Gymnasiegemensamma ämnen
1250 P
Programgemensamma ämnen
450 P
Inriktningskurser
400 P
Programfördjupning
200 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P