Program

På JENSEN gymnasium läser du samma gemensamma ämnen, program- och inriktningsämnen som på andra skolor. Men för samtliga program kan vi erbjuda intressanta profiler som gör dig extra väl förberedd för studier och arbetsliv. Allt inom ramen för vårt utbildningskoncept, Träning för verkligheten.

Vi har behöriga och kunniga studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor kring program, kurser, behörighet och meritpoäng. Passa på att besöka oss på Öppet hus och ställ frågor eller hör av dig för att boka in ett besök där du får följa en klass under en skoldag!

Ekonomiprogrammet

Våra profiler:

Business & Economics (EK)
Business & Economics är en profil där engelska är en stor del av din utbildning. Bla har du möjlighet att under ditt tredje år hos oss bli förberedd för att kunna genomföra internationella tester såsom CAE eller SAT. Vi erbjuder samarbeten med andra länder för att du ska kunna tillgodogöra sig så goda kunskaper som möjligt i engelska och ekonomiska ämnen. B&E är en utbildning för dig som strävar efter att utveckla din engelska och vara förberedd för studier i Sverige likväl som internationellt.

Företagsekonomi (EK)
Ekonomiprogrammet med profil företagsekonomi passar dig som vill få goda kunskaper inom ekonomi samt få kunskap att starta och driva ett eget företag, både i teori och praktik. Vi varvar klassrumsundervisning med case där du får användning för dina förvärvade kunskaper med studiebesök och besök av externa föreläsare från näringsliv och universitet. Detta är profilen för dig som vill utveckla din ledarförmåga eller gärna vill arbeta inom ekonomi och finanssektorn i framtiden.

Juridik (JUR)
Ekonomiprogrammet – juridik passar dig som är intresserad av lag och rätt och vill lära dig att förstå arbetet i domstolar. Du får möjligheten att arbeta med våra viktigaste lagar och en bättre förståelse för vårt samhälle i stort.  Vi varvar klassrumsundervisning med case där du får att lösa juridiska problem. Det kan handla om till exempel ett brott, en vårdnadstvist, mänskliga rättigheter eller att fördjupa dig i ett tidigare rättsfall. En viktig del inom juridik är också att kunna visa sina kunskaper och arbeta praktiskt. Du får exempelvis möjlighet att delta i juridik-SM och öva på att skriva juridiska dokument. Dessutom kommer du kunna arbeta med juridik i andra ämnen för att få en bred inblick i ämnet och göra undervisningen både roligare och mer verklighetsbaserad. Vi gör studiebesök på exempelvis advokatbyråer och domstolar och får själva besök av advokater, poliser och andra som arbetar med juridik. Ekonomiprogrammet - juridik är en bra start för dig som sen vill läsa juridik på universitetet.


Naturprogrammet

Våra profiler:

Natur (NA)
Naturvetenskapliga programmet är en teoretiskt avancerad utbildning och ger en bred och djup kunskap om naturvetenskap i flera olika dimensioner. Precis som på universitetet - men i gymnasieformat - ger naturprogrammet på JENSEN kunskaper om biologi, matematik, kemi och fysik. Du kommer att utveckla dina förmågor som kreativ problemlösare genom att experimentera och testa dig fram. Föreläsningar och laborationer varvas med fältstudier och grupparbeten, på detta sätt erbjuds du en djupare inblick i hur det är att arbeta inom yrken kopplade till naturvetenskap och forskning


Samhällsprogrammet

Våra profiler:

Psykologi (BET)
Vår psykologiprofil passar dig som vill lära dig mer om mänskligt beteende, gruppdynamik, psykologiska experiment och terapi. Du kanske vill läsa vidare till psykolog, socionom eller beteendevetare, men vill samtidigt ha den valmöjlighet och breda behörighet som samhällsprogrammet ger. Du får läsa kurser som Sociologi, Kommunikation, Ledarskap och organisation samt hela fyra psykologikurser. Vi arbetar bl.a. med fallstudier, experiment och studiebesök.

Kriminologi (BET)
Vad är det som gör att en människa blir en brottsling? Hur påverkas brottsoffer och omgivning av ett rån? Hur skapar vi ett tryggt samhälle? Vår kriminologiprofil passar dig som intresserar dig för brottets psykologi, polisarbete och straffrätt. Du funderar på en karriär som polis, jurist, kriminaltekniker eller socionom men vill samtidigt ha den valmöjlighet och breda behörighet som samhällsprogrammet ger. Du får läsa kurser som Psykologi, Sociologi, Rätten och samhället samt Kriminologi.


Teknikprogrammet

Våra profiler:

Informations- och medieteknik (INF)
Vår nutid och även vår framtid kommer att formas av den teknik vi lyckas få fram. Utmaningarna är många då en ökad användning av tekniken tär på våra naturresurser. Vill du vara en del av den spännande framtiden som en problemlösare av rang och jobba med den senaste tekniken? På Teknikprogrammet varvas teori med praktiska inslag, studiebesök och uppgifter i kurserna är hämtade från yrkeslivet.