Program

På JENSEN gymnasium läser du samma gemensamma ämnen, program- och inriktningsämnen som på andra skolor. Men för samtliga program kan vi erbjuda intressanta profiler som gör dig extra väl förberedd för studier och arbetsliv. Allt inom ramen för vårt utbildningskoncept, Träning för verkligheten.

Vi har behöriga och kunniga studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor kring program, kurser, behörighet och meritpoäng. Passa på att besöka oss på Öppet hus och ställ frågor eller hör av dig för att boka in ett besök där du får följa en klass under en skoldag!

Ekonomiprogrammet

Våra profiler:

Business & Economics (EK)
Business & Economics är en profil där engelska är en stor del av din utbildning. Bla har du möjlighet att under ditt tredje år hos oss bli förberedd för att kunna genomföra internationella tester såsom CAE eller SAT. Vi erbjuder samarbeten med andra länder för att du ska kunna tillgodogöra sig så goda kunskaper som möjligt i engelska och ekonomiska ämnen. B&E är en utbildning för dig som strävar efter att utveckla din engelska och vara förberedd för studier i Sverige likväl som internationellt.

Företagsekonomi (EK)
Ekonomiprogrammet med profil företagsekonomi passar dig som vill få goda kunskaper inom ekonomi samt få kunskap att starta och driva ett eget företag, både i teori och praktik. Vi varvar klassrumsundervisning med case där du får användning för dina förvärvade kunskaper med studiebesök och besök av externa föreläsare från näringsliv och universitet. Detta är profilen för dig som vill utveckla din ledarförmåga eller gärna vill arbeta inom ekonomi och finanssektorn i framtiden.

Juridik (JUR)
Ekonomiprogrammet med inriktning juridik passar dig som är intresserad av lag och rätt, vill kunna lära dig att förstå arbetet i domstolar och vill fördjupa dig i affärsjuridiska frågor. Vi varvar klassrumsundervisningen med case där du får lösa juridiska problem, besök av externa föreläsningar och studiebesök. Du får även möjlighet att starta och driva företag genom UF. På profilen jobbar vi med infärgning i alla våra ämnen för att du ska kunna få en bred inblick i det juridiska ämnet.


Naturprogrammet

Våra profiler:

Bioteknik (NA)
I en spännande värld med växande befolkning står vi inför stora utmaningar i form av behov av mer odlingsbar mark och nya sätt att angripa sjukdomar. Natur-Bioteknik är ett Naturprogram med fokus på genteknik. Hur får vi fram nya grödor och växter på ett effektivt sätt? Hur kan vi framställa mer effektiva läkemedel och behandlingar? Teoretisk undervisning varvas med laborationer. Hos oss förbereds du för vidare studier på högskolan och uppfylla dina mål och drömmar att bli läkare, forskare m.m.

Medicin (NA)
I en föränderlig värld ligger stor fokus på vår natur och hållbarhet. Vi behöver fortsätta samhällsutvecklingen men även hushålla med våra naturresurser. Om du vill vara del vara den av den resan är Naturprogrammet med inriktning Medicin hos oss det självklara valet. Hos oss varvas den teoretiska undervisningen med praktiska inslag. Studiebesök är ett naturligt inslag i undervisningen. Ditt mål är att läsa till läkare, forskare eller att få dig en bred bas inför andra högskolestudier.


Samhällsprogrammet

Våra profiler:

Psykologi (BET)
Vår psykologiprofil passar dig som vill lära dig mer om mänskligt beteende, gruppdynamik, psykologiska experiment och terapi. Du kanske vill läsa vidare till psykolog, socionom eller beteendevetare, men vill samtidigt ha den valmöjlighet och breda behörighet som samhällsprogrammet ger. Du får läsa kurser som Sociologi, Kommunikation, Ledarskap och organisation samt hela fyra psykologikurser. Vi arbetar bl.a. med fallstudier, experiment och studiebesök.

Kriminologi (BET)
Vad är det som gör att en människa blir en brottsling? Hur påverkas brottsoffer och omgivning av ett rån? Hur skapar vi ett tryggt samhälle? Vår kriminologiprofil passar dig som intresserar dig för brottets psykologi, polisarbete och straffrätt. Du funderar på en karriär som polis, jurist, kriminaltekniker eller socionom men vill samtidigt ha den valmöjlighet och breda behörighet som samhällsprogrammet ger. Du får läsa kurser som Psykologi, Sociologi, Rätten och samhället samt Kriminologi.


Teknikprogrammet

Våra profiler:

Civilingenjör (INF)
Vår nutid och även vår framtid kommer att formas av den teknik vi lyckas få fram. Utmaningarna är många då en ökad användning av tekniken tär på våra naturresurser. Vill du vara en del av den spännande framtiden som en problemlösare av rang och jobba med den senaste tekniken? På Teknikprogrammet varvas teori med praktiska inslag, studiebesök och uppgifter i kurserna är hämtade från yrkeslivet. Programmet ger dig behörighet att bland annat söka till civilingenjörsprogrammet på exempelvis KTH.