Work with American University students

Läser du programmet Business & Economics hos oss på JENSEN gymnasium Norra har du möjlighet att ta del av DIS, Study abroad in Scandinavia. 

I vårt samarbete med DIS får våra elever delta i aktiviteter tillsammans med utbytesstudenter från USA. Eleverna får, förutom att få en kulturell inblick i de amerikanska studenternas vardag, träna på sina kunskaper i det engelska språket, men får också en djupare insyn i begreppet mental träning genom kursen “Power of the mind”. 

Vårt samarbete med DIS innebär också att de amerikanska studenterna deltar i vår undervisning och de erbjuder också extra stöttning i vissa ämnen, såsom ekonomi och språk, detta då samtliga amerikanska utbytesstudenter själva studerar på universitet och är kunniga i många ämnen. I nuläget ingår ca 10 amerikanska studenter i detta projekt.