Vanliga frågor

FAQ om JENSEN Norra

Antal elever på skolan?
Vi har i dagsläget drygt 700 elever på skolan.

Lärarledd undervisning?
All undervisning är lärarledd och våra arbetssätt och uppgifter är varierande. På samhälls- och ekonomiprogrammen har vi ytterligare timförstärkt matematiken med 60 minuter varje vecka. Det betyder att du har extra mycket lärarledd undervisning i just matematik!

Har lärarna arbetat länge på skolan?
Vi har flera lärare som arbetat under en längre tid på skolan och några som arbetat en kortare tid. Lärarna är det som våra elever lyfter upp som “det bästa med skolan”. De beskrivs av eleverna som engagerade, kunniga och väl omtyckta. Medarbetarnöjdheten är även mycket hög på skolan vilket leder till en stabilitet i hela verksamheten. 

Är alla lärare behöriga? Om inte, hur stor andel behöriga?
93% av våra lärare är behöriga. De som inte är behöriga slutför antingen sin utbildning för att få behörighet, alternativt är timanställda vikarier med pedagogisk erfarenhet.

Har ni gymnastiksal? Om inte, hur löser ni det?
Vi har flera olika samarbeten runt om på stan och hyr lokaler utifrån det moment som eleverna läser inom idrotten. Vi har tillgång till en idrottssal i princip runt knuten, på Döbelnsgatan och därifrån utgår vi mycket under inomhusperioden. För att våra elever ska inspireras och få chans att testa på flera olika idrotter i anpassade lokaler har vi även samarbetat med flera föreningar och företag, exempelvis SATS, Friskis & Svettis, Danscompaniet, klätter- och kampsportsklubbar m.fl. Idrotten är uppskattad på JENSEN Norra och har en viktig och central plats i vår hälsoprofil.

Finns det elevskåp?
Eleverna har inte skåp på JENSEN utan har hemklassrum där de hänger av sig sina saker och har all sin undervisning. Vi har mycket av vår kurslitteratur digitalt. Att plocka bort skåpsmiljön har varit ett medvetet val, dels för att skapa en öppenhet och trygghet på skolan, men även för att skapa en inbjudande och fräsch arbetsmiljö.

Läromedel? Böcker? Datorer?
Eleverna har varsin Chromebook (dator) som de lånar under sin gymnasietid. På teknikprogrammet har eleverna i stället en PC. Vi arbetar i en Googlemiljö vilket skapar mycket goda möjligheter för samarbetsprojekt, kontinuerlig uppföljning  och feedback. Mycket av våra läromedel finns digitalt med möjlighet att både läsa och lyssna samtidigt.

Serverar ni lunch på skolan? Om inte, hur har ni löst det?
Vi har en lunchservering och matsal på skolan. Utöver dagens varma maträtt, finns en mycket gedigen salladsbuffé med flera omtyckta och hälsosamma alternativ för kolhydrater och protein. Naturligtvis finns vegetariskt alternativ eller specialkost för de elever som har behov av detta. Mer information om vår skolrestaurang hittar du här.

Är det någorlunda sammansatt schema?
JENSENs schema liknar det på universitet eller högskola med föreläsningar och undervisning under för- eller eftermiddag och egen studietid under resten av dagen. Denna lösning skapar tid under dagtid, den så kallade A-tiden, då eleverna kan bli helt helt klara med allt skolarbete. Lärarna går inte hem efter sin sista lektion utan jobbar mellan 8-17 och finns för våra elever under hela dagen. Eleverna får mer än den garanterade undervisningstiden och alla lektioner är lärarledda. Under dagens längsta lektion genomför läraren en pedagogisk promenader med eleverna. Promenaden är lärarledd och är kopplad till undervisningen. Under dagens näst längsta lektion har eleverna mental träning, där de bl.a. får träna på olika avslappningsmetoder. 

Eleverna läser ett “varannan-veckasschema”. Varannan vecka börjar lektionerna klockan 08.00 och pågår fram till lunch-tid, därefter har eleverna A tid, där de alltså har möjlighet att göra klart skolarbete. Nästkommande vecka börjar istället med A-tid, följt av lunch och sedan start lektionerna efter lunch och pågår fram till ca kl 17. 

Har ni elevhälsa, skolsköterska, skolläkare, kurator etc på skolan? 
Vi har ett elevhälsoteam med specialpedagog, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare på skolan. Skolpsykolog och skolläkare jobbar med flera av JENSEN-skolorna i regionen.

Specialpedagoger?
Vi har en specialpedagog på skolan som arbetar både mot lärare och elever. Flera av våra lärare arbetar även med pedagogiskt stöd i mindre grupper.

Har ni stöd för Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter?
Vi har en rad hjälpmedel och arbetssätt för dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, så som ljudböcker, uppläsnings- och rättstavningsprogram, möjlighet till muntlig komplettering. Vi försöker självfallet alltid att anpassa stödet och utmaningar utifrån individen. Vi vet även att vi genom rätt anpassad träning kan göra stora framsteg även när det finns svårigheter. 

Extra stöd/Läshjälp?
Eleverna har möjlighet att gå på lärarledda extra pass, så kallade “Smart Study-pass”. Dessa ligger förlagda på A-tiden (läs mer om schemlösningen ovan). Det är ca 30-60 min långa pass där olika undervisande ämneslärare finns tillgängliga för stöd och hjälp. För elever som har särskilda behov har vi naturligtvis även andra resurser. Hur vi arbetar med specifik elev ser olika ut då vi alltid lägger alltid upp en individuellt anpassad plan.