Läslyftet

JENSEN gymnasium Norra har ett välutvecklat arbete kring att öka elevernas lässtrategier, vilket är en avgörande förutsättning för att lyckas med kunskapsutveckling i alla ämnen.

laslyftet

Vi är med i Skolverkets nationella satsning på området - Läslyftet, men arbetar även med att vara läsande förebilder för sina elever. Lärarna beskriver arbetet som mycket stimulerande och spännande. "Att jobba tillsammans med ett tydligt fokus är både roligt och givande", säger Hanna Ljungberg, handledare för läslyftet.