Nytt program! Teknikprogrammet med inriktning Informations- och medieteknik

Till höst startar vi upp teknikprogrammet på JENSEN gymnasium Norra och JENSEN gymnasium Göteborg.

Vi träffar Lena Brown som är studie- och yrkesvägledare på JENSEN gymnasium Norra.
Lena berättar: Vi kommer att starta Teknikprogrammet, Inriktning Informations- och medieteknik, profil IT-Natur. Teknikprogrammet har blivit ett av Sveriges populäraste program och är idag det som procentuellt ökar mest. Möjligheterna är många då programmet är universitets- och högskoleförberedande samtidigt som det är brist på arbetskraft med den kompetensen och därför väldigt goda möjligheter till jobb. Utbildningen är bred och du kan exempelvis arbeta som; Civilingenjör inom olika tekniska områden, Webb- och applikationutvecklare, Systemutvecklare, IT-arkitekt eller Spelutvecklare.

Lena Brown