Möt rektor Renata Desselberger Wikman

Hösten 2022 startade vi JENSEN gymnasium Nacka strand. Rektor för skolan är  Renata Desselberger Wikman som tidigare arbetat framgångsrikt som rektor på bl.a. Saltsjö-Duvnäs skola och förskolor och bitr. rektor på Nacka gymnasium. Här kan du läsa en kort intervju om hennes bakgrund, varför hon tackade ja till uppdraget på JENSEN samt hennes mål med skolan.

Berätta om din bakgrund
Som nioåring flyttade jag med min familj från Polen till Sverige. Den erfarenheten har lärt mig att ingenting är omöjligt och att en bra utbildning är nyckeln till att lyckas, oavsett vilken bakgrund man har.

Jag är legitimerad lärare och har även ledarskapsutbildning och rektorsutbildning. Min skolkarriär började jag som lärare i Matematik, NO-ämnen och Teknik på högstadiet med ett mål att försöka göra skillnad - både för varje enskild elev men även för hela skolsverige. De senaste 14 åren har jag varit skolledare inom förskola, grundskola och gymnasium.

Varför valde du att börja på JENSEN?
Att få vara med att starta upp skolan och utveckla den med ambitionen att bli Sveriges bästa gymnasium kändes mycket spännande! Just utveckling, innovation och nytänkande har varit ledord i min karriär och att leda så att alla – elever och medarbetare - utvecklas så långt som möjligt är en självklarhet för mig. För att lyckas i livet måste man dels förstå sitt eget bidrag och göra det som krävs för att komma dit, men även ta hand om sin hälsa. Allt detta känner jag igen i JENSENs koncept, vilket gör detta uppdrag så roligt.

Vad är ditt mål med skolan?
Att bli Sveriges bästa gymnasium – kan man säga så? Med det menar jag att vi alla tillsammans kommer arbeta för att alla ni som väljer JENSEN gymnasium Nacka strand ska kunna utvecklas och lyckas maximalt. Att vi hjälps åt så alla får med sig tydliga verktyg för att kunna göra rätt val, både nu och i framtiden, och på så sätt lyckas både i sina yrkesval och som människor. Att vi genom vårt nytänkande och innovativa skolutvecklingsarbete gör skillnad – både för varje enskild elev men även genom inspiration för hela skolsverige.


Jag kommer fokusera på att rekrytera ett grymt lärarteam, se till att vi får en riktigt bra skolmiljö med moderna och genomtänkta lokaler samt förbereda oss för att på bästa sätt ta emot alla nya elever. Jag älskar mitt jobb som rektor!

Rektor Renata Desselberger Wikman