Samhällsvetenskapsprogrammet

Universitets- och högskoleförberedande program

Inriktning Samhällsvetenskap

På denna inriktning fokuserar vi på entreprenörskap för att bidra till att lösa samhällsproblem. Du får lära dig hur samhällsnytta och företagande kan gå hand i hand på ett sätt som gör världen bättre. Du kan bli en changemaker!

Utbildningen tränar din förmåga att analysera och se samhällsfrågor och problem ur olika perspektiv. Du får öva dig i att argumentera, kritiskt granska, söka och värdera fakta och information. Du får kunskaper om samhällsutveckling, ideologier, politik och ekonomi i Sverige och i världen. Undervisningen varvas med studiebesök och gästföreläsningar.

Genom samarbeten med näringsliv och politik samt ideella föreningar och organisationer får du inblick i, och erfarenheter av, den värld som väntar efter gymnasiet. Du tränar för verkligheten! Det som utmärker programmet är framförallt kurser i Politik och hållbar utveckling, Entreprenörskap och Geografi 2 där du får en fördjupad kunskap kring hållbart socialt samhälle.

I kursen Entreprenörskap kommer du att lära dig om hur man startar och driver ideella föreningar eller företag utifrån att man vill göra skillnad för tex. barn och utsatta i världen. Du får också läsa filosofi, psykologi tillsammans med moderna språk för att tex. kunna arbeta utomlands.

Programmet passar dig som

  • Vill vara en del av vår omvärld och kunna arbeta för ett bättre samhälle
  • Är intresserad av FN, EU, frivilligorganisationer och ideella föreningar
  • Vill lära dig om tex. bistånd, samhällsplanering och miljöstrategier 

Efter högskolan kan du arbeta som

  • Polis
  • Journalist
  • Projektledare inom t ex EU, FN, frivilligorganisationer
  • Miljöstrateg
  • Stadsplanerare

Välkommen med din ansökan!
Ansökan görs via gymnasieantagningen i Skåneregionen.