Naturvetenskapsprogrammet

Universitets- och högskoleförberedande program

Poängplan

Inriktning Naturvetenskap & Samhälle

Genom detta program kommer du få stor förståelse för hur ett hållbart samhälle formas för framtiden. Hur vi som människor genom vår naturvetenskapliga kunskap kan påverka miljö, natur, samhället och människors situation.  

Du får goda kunskaper i biologi, fysik och kemi med fördjupningar inom geografi, samhällskunskap, politik och hållbar utveckling. 

Du får lära dig att skriva vetenskapliga rapporter, genomföra laborationer, delta i lärorika projekt och självklart får du också utveckla din förmåga till problemlösning och kritiskt miljötänkande.  

Tillsammans genomför vi studiebesök inom relevanta verksamheter och på detta sätt får du en djupare inblick i hur det är att arbeta inom yrken kopplade till naturvetenskap och forskning. 

Du får träna på färdigheter och arbetssätt som är viktiga när du går vidare till universitet och högskola. Du läser naturvetenskapliga kurser men breddar din utbildning genom de samhällsvetenskapliga kurserna och kan välja kurser som Entreprenörskap och Engelska 7.

Programmet passar dig som

  • Vill ha behörighet till de flesta högskoleutbildningarna
  • Tycker om att blanda teori och praktik
  • Är nyfiken på hur matematik kan förklara olika fenomen i naturen

Efter högskolan kan du arbeta som

  • Biolog inom djurskydd
  • Arkitekt
  • Miljöstrateg
  • Landskapsarkitekt
  • Stadsplanerare
  • Jägmästare
  • Kart- och mätingenjör

Välkommen med din ansökan!
Ansökan görs via gymnasieantagningen i Skåneregionen.