Naturvetenskapsprogrammet

Universitets- och högskoleförberedande program - Inriktning Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Profil Natur

Är vår fysikaliska verklighet en matematisk struktur? Det anser i varje fall Max Tegmark, professor i fysik vid MIT, som också brukar kallas för världens smartaste svensk. Redan astronomen Galileo Galilei på 1500-talet sade att “naturen är en bok skriven på matematikens språk”. Om verkligheten är en matematisk struktur och du kan matematik, då kommer du att klara dig bra! 

Naturvetenskapliga programmet på JENSEN ger en bred och djup kunskap om naturvetenskap i flera olika dimensioner. Precis som på högskolan - men i gymnasieformat - ger naturprogrammet på JENSEN gymnasium Malmö kunskaper om biologi, matematik, kemi, fysik. 

På JENSEN genomför vi studiebesök och på detta sätt erbjuds du en djupare inblick i hur det är att arbeta inom yrken kopplade till naturvetenskap, företagande och forskning. I våra laborationssalar får du även praktiskt utöva naturvetenskaplig forskning då det är mycket lärorikt att använda sina teoretiska kunskaper i praktiska laborationer. Du kommer att utveckla dina förmågor som kreativ problemlösare genom att experimentera och testa dig fram.

Du får träna på färdigheter och arbetssätt som är viktiga när du läser vidare på högre nivå. Du läser självklart många naturvetenskapliga kurser men kan också bredda din utbildning och välja kurser inom andra ämnesområden som intresserar dig.


BIOLOGI

Natur JENSEN

MATEMATIK

Natur JENSEN

KEMI & FYSIK

Natur JENSEN

Programmet passar dig som

  • Är nyfiken på hur naturvetenskap och matematik används i teorin och i praktiken
  • Tycker om att experimentera och laborera
  • Vill vara med och påverka världen till det bättre 

Efter högskolan kan du arbeta som

  • Läkare, tandläkare
  • Civilngenjör
  • Arkitekt
  • Veterinär
  • Marinbiolog
  • App-/Spelutvecklare

Välkommen med din ansökan till JENSEN gymnasium Malmö!
Ansökan görs via gymnasieantagningen i Skåneregionen.