Valbara kurser

I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska, så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Malmö. Detta gäller även kurser som ger ökad behörighet till utbildningar på högskola och universitet, så kallad särskild behörighet.

Att på bästa sätt förbereda och ge förutsättningar för vidare studier är viktigt för oss. Utöver detta utgår utbudet från ett preliminärval där vi fångar upp elevernas intresse för de olika kurserna. I och med att intresset kan variera från år till år så kan alltså även utbudet se olika ut.

Valbara kurser under läsåret 2019/20 är följande:

En 7
Estetisk kommunikation
Franska 1-5
Historia 2a 
Idrott 2
Ma 5
Politik och hållbar utveckling
Retorik
Spanska 1-5
Tyska 1-5