Program

 På JENSEN gymnasium Lund läser du samma gemensamma ämnen, program- och inriktningsämnen som på andra skolor. Men för samtliga program kan vi erbjuda intressanta profiler som gör dig extra väl förberedd för studier och arbetsliv. Allt inom ramen för vårt utbildningskoncept, Träning för verkligheten.

Vi kommer till en början att erbjuda följande program:

Ekonomiprogrammet

Våra profiler:

Juridik (JUR)
Ekonomiprogrammet med inriktning juridik ger dig en bred utbildning med många valmöjligheter. Programmet ger dig fördjupad kunskap inom ekonomi, lagar och regler. Du kommer lära dig mycket om det svenska rättsväsendet, besöka rättegångar och lära dig vad som avgör utfallet av domen. Rollspel och rättegångsspel är centrala delar för att träna dina teoretiska kunskaper längs med vägens gång. Du får träna på att skriva och tolka juridiska dokument. Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. Ekonomiprogrammet med profil juridik är ett bra val för dig som till exempel vill läsa juridikprogrammet vid Lunds universitet.

Redovisning & finans (EKO)
Ekonomiprogrammet med profil redovisning och finans ger dig fördjupade kunskaper redovisning, företagsvärdering och aktiemarknad. Profilen är en avancerad profil för dig som har siktet inställt på en civilekonomexamen. Du får också starta och driva eget företag inom ramen för  Ung Företagsamhet (UF) där du också har möjlighet att tävla med ditt företag i JENSEN-nästet. Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt.

Management (EKO)
För dig som vill ha en gedigen ekonomutbildning. Under dina tre år får du kunskaper kring ledarskap, företagsekonomi och marknadsföring. Kanske vill du förbereda dig för en ledarroll i näringslivet i framtiden? Du får också starta och driva ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Dessutom genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. Detta är ett bra val om du funderar på att läsa till Civilekonom vid t.ex. Lunds universitet. 


Samhällsprogrammet

Våra profiler:

Statsvetenskap (SAM)
Samhällsprogrammet med profil Statsvetenskap ger fördjupade kunskaper inom de stora globala politiska frågorna så som handel, globalisering, klimat, demokrati och migration. Du får möjligheten att utveckla dina kunskaper både i teori och praktikska kunskaper så som debatter kring olika samhällsfrågor. Du lär dig metoder för att analysera, debattera och argumentera kring samhällsfrågor utifrån ett källkritiskt och reflekterande förhållningssätt. 

Kriminologi (BET)
Rättsvetenskap & kriminologi är i fokus, du gör en djupdykning inom beteendevetenskapen och lär dig mer om hur kriminellt beteende skapas. Du har ett brinnande intresse för områden som brott och straff, rättspsykologi, och sociologi och du vill göra skillnad. Profilen riktar sig till dig som lockas av yrken som polis, psykolog, socionom och yrken där du har nära kontakt med andra människor. 

Idrott & ledarskap (BET)
Av samhällsprogrammet med profil idrott & ledarskap får du kunskap kring idrottsvärldens mentala utmaningar samt träna dig till att utveckla strategier för att förbereda, utmana, leda och prestera på en högre nivå. Du kommer att lära dig att optimera dina färdigheter kring ledarskap men även strategier kring självledarskap för att både kontrollera och styra din utveckling samt hitta en balans mellan träning, tävling och återhämtning. Ledarskap är en del av idrottspsykologin och innehåller kommunikation, personlig utveckling, motivation, inlärning. Du kommer att få träna färdigheterna genom både teori och praktiska uppgifter. Under år 3 får du möjlighet att skapa ett eget idrottsevenemang tillsammans med dina klasskompisar. Profilen går utmärkt att kombinera med en egen idrottsatsning. 


Vi är skolan för dig som har höga ambitioner och vill satsa både på dina studier och din sport och samtidigt få verktyg för att må bra och hitta balans i livet.

Kombinera idrott och studier