Trygghet, trivsel och tradition

Varje läsår börjar med en onboardingperiod som innehåller teamande aktiviteter, matteprepp och att införskaffa sig verktyg i studieteknik anpassat för den årskurs du läser. Vi har under många år haft traditionerna att eleverna i årskurs ett spenderar natten i Skrylle Naturreservat, årskurs två paddlar tillsammans och eleverna i årskurs tre påbörjar sitt studentår med en gemensam kick-off på Ven med tandemcykling och tävlingar klasserna emellan.

Paddel

Traditioner är viktigt och vi firar såväl Halloween som Nobel. Halloweenkampen är en del av vår Klasskamp där klasserna utmanas och tävlar sinsemellan. Nobel lyfts både i undervisningen och i biblioteket samt att våra elever i årskurs två bjuds in på Nobelmiddag. Luciaturneringen och JENSEN Summer Games är idrottsdagar som vi har gemensamt hela skolan där klasserna tävlar mot varandra, men är samtidigt ett tillfälle för klasserna att träffas och umgås över klassgränserna.

En annan trivselfaktor är att vi varje månad har en utmaning klasserna emellan, något som vi kallar Klasskampen. I dessa utmaningar tävlar klasserna mot varandra i allt från ordkunskap, kreativt skapande, matematiska kluringar och matcher på idrottsdagarna.