Socialt entreprenörskap i Tanzania

Om du läser SA-programmet hos oss så får du arbeta med något som kallas socialt entreprenörskap. Det innebär att du är med och löser viktiga samhällsproblem under tiden som du gör ditt gymnasiearbete.

På JENSEN gymnasium i Lund reser varje år några lärare och elever till en skola Tanzania. Där delar vi erfarenheter och pratar utbildning och entreprenörskap. Det kulturella utbytet ger erfarenheter som är ovärderliga för dig som person. Ett projekt som gör skolarbetet till en erfarenhet för livet och som gör att du tidigt får omsätta dina kunskaper i praktiken.

Vill du ha en djupare mening med din utbildning och få chansen att vara med och påverka, både i Sverige och utomlands? Då kommer du att trivas på SA-programmet hos oss!

Tanzania
Tanzania 2