Samarbete med näringslivet

För oss vid JENSEN gymnasium Lund är det viktigt att du som elev tidigt får en medvetenhet för det som väntar efter dina tre år hos oss. Därför arbetar vi med skarpa projekt där du får möta representanter från näringslivet som en del av undervisningen.

Vi bjuder in gästföreläsare och tar oss ut på studiebesök till olika typer av företag i och omkring Lunds närområde. 

Projekt Entré – Malmö Plaza

Under höstterminen 2015 fick elever i årskurs 3 möjlighet att hjälpa företaget som äger Entré, ett köpcentrum i centrala Malmö. Efter år av problem stod det klart att det skulle rustas upp och byta namn till Malmö Plaza.

I kurserna Affärsutveckling och ledarskap samt Praktisk marknadsföring fick eleverna därför möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att hjälpa företaget med marknadsföring, undersökningar, positionering, skyltning samt hållbar utveckling och arbetsmiljöfrågor.

Vi på Entré har haft ett gott samarbete med JENSEN gymnasium Lund under höstterminens början och eleverna har exempelvis genomfört ett positioneringsarbete och jobbar nu med en marknadsundersökning åt oss. Julmarknaden 1/12 är något vi ser mycket fram emot, och att eleverna redan nu "Tränas för verkligheten" kommer de ha stor nytta av i framtiden. 

– Nelson Lourenco, Centrumchef, Entré Malmö

Projekt Entré - Malmö Plaza

Utöver detta kommer eleverna också att studera brandsäkerhet och byggnormer tillsammans med centrumledningen och fackmän. Projektet avslutas med en gemensam utvärdering i slutet av maj.