STUDIE ELIT

Vi har genom vårt fokus på bildning och uttalade elitsatsning bättre möjligheter att hjälpa alla elever att nå toppen!

På JENSEN informeras du från dag ett om universitetens otroligt hårda antagningskrav, vilket i sin tur ställer höga krav på dina gymnasiebetyg. 

Lärarnas uppgift är därefter att hjälpa dig att jobba för att nå ditt uppsatta målbetyg. Unikt på JENSEN är att även elever som blivit godkända på en uppgift får möjlighet att göra om för att få högre betyg. 

På JENSEN har vi även hälsan i fokus - både den psykiska och fysiska hälsan. Vi tror på devisen "må bra och prestera bättre". Vi arbetar dagligen med mental träning i form av t ex avslappningsövningar och stresshantering, vilket hjälper dig att fokusera bättre både i och utanför skolan.

  • Alla uppgifter utformas på A-nivå
  • Lärarna erbjuder flera omprov även för elever som vill höja sitt betyg
  • Peppande atmosfär där alla klasskamrater elitsatsar på sina studier
  • Utbildning präglad av disciplin, studiero och höga krav
  • Intensivkurs i ryska eller kinesiska, för bildning och unika karriärfördelar
  • Mycket föräldrasamverkan även för myndiga elever

Hur du ansöker

Till STUDIE ELIT antas man genom att dels söka till några av våra ordinarie program via gymnasieantagningen. Utöver det måste man kontakta oss på JENSEN gymnasium och meddela att man söker profilen STUDIE ELIT. Vi bokar då in ett personligt möte med både elev och vårdnadshavare.