Samhälls­programmet

Har du ett stort engagemang för samhällsfrågor? Letar du efter en gymnasieutbildning som ger dig en bred grund för vidare studier? Då är Samhällsprogrammet rätt för dig!

Juridik & Kriminologi

Inriktning: Beteendevetenskap

Intresserar du dig för hur kriminellt beteende uppstår och hur det svenska rättsväsendet fungerar? Samhällsprogrammet med profil Juridik & Kriminologi ger dig kunskaper inom varför och hur kriminellt beteende skapas, varför vissa blir seriemördare, hur det svenska rättsväsendet och kriminalvården fungerar. 

Bild
Profil-Juridik-kriminiologi

Du får praktisk erfrarenhet genom brottsplatsundersökningar, studier av olösta brott och rättegångsspel. Vi skapar en engagerande undervisningsmiljö i samarbete med universitet och näringsliv. Dessutom anpassas din utbildnning efter din valda inriktning för att vara både spännande och verklighetsnära. En årlig höjdpunkt är den traditionsenliga tävlingen JENSEN-tinget, där du får chans att utmanas och sätta dina kunskaper på prov.

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
300 P
Inriktningskurser
450 P
Programfördjupning
300 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P

Psykologi

Inriktning: Beteendevetenskap

Intresserar du dig för det mänskliga sinnet, känslor, tankar och beteenden? Då är Samhällsprogrammet med inriktning Psykologi rätt val för dig. Här får du ta del av en spännande undervisningsmiljö med verklighetsbaserade uppgifter och case som utvecklar dina praktiska färdigheter. 

Bild
Profil-Psykologi

Vårt samarbete med universitet och näringsliv berikar din utbildning och vi anpassar lektioner, uppgifter och examinationer efter din valda profil för att göra din utbildning både intressant och verklighetsnära. En av höjdpunkterna varje år är den traditionsenliga tävlingen JENSEN-tinget, där dina kunskaper sätts på prov.

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
300 P
Inriktningskurser
450 P
Programfördjupning
300 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P

Idrott & Ledarskap

Inriktning: Beteendevetenskap

Samhällsprogrammet - Idrott & Ledarskap ger dig en bred teoretisk utbildning. Profilen passar dig som vill kombinera studier med en egen idrottssatsning. Du får kunskaper för att förbereda, utmana, leda och prestera en högre nivå inom idrotten. Här fokuserar vi inte bara på att optimera ledarskapsfärdigheter, utan även på självledarskap för att hjälpa dig kontrollera din egen utveckling och hitta balans mellan träning, tävling och återhämtning samt mental styrka.

Bild
Profil-Idrott-ledarskap

 Ledarskap är en central del av idrottspsykologin och inkluderar områden som kommunikation, personlig utveckling, motivation och inlärning. Du kommer att träna på dessa färdigheter genom både teori och praktiska uppgifter för att i förlängningen kunna leda andra mot högre mål. Programmet ger behörighet för vidare studier på högskolan.

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
300 P
Inriktningskurser
450 P
Programfördjupning
300 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P

Försvar & Säkerhet

Inriktning: Samhällsvetenskap

Samhällsprogrammet - Försvar & Säkerhet ger dig en djup förståelse för både offentliga och privata aspekter av försvar och säkerhet. Här utforskar du de komplexa dynamiker som påverkar världshändelser och utvecklar ledarskapsförmågor för att agera i olika situationer. 

Bild
Profil-Försvar&säkerhet

Du kommer att studera diplomati och förhandlingsstrategier för att förebygga konflikter och främja samarbete mellan individer och samhällen. Genom att använda verkliga case och praktiska uppgifter i samarbete med universitet och näringslivet, skapar vi en spännande och verklighetsbaserad undervisningsmiljö, helt anpassad efter din valda profil.

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
300 P
Inriktningskurser
450 P
Programfördjupning
300 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P