Natur­programmet

Vad hade världen varit utan Newton, Einstein, Marie Curie och vår egen Carl von Linné? Det kommer alltid behövas människor med goda kunskaper inom matematik, fysik, kemi och biologi. Gillar du dessa ämnen är Naturprogrammet rätt för dig!

Natur

Inriktning: Naturvetenskap

På det Naturvetenskapliga programmet får du en avancerad teoretisk utbildning som ger dig djup kunskap om naturvetenskap. Här utvecklar du din kreativa problemlösningsförmåga genom experiment och praktiska utmaningar. Genom studiebesök kommer du att få en djupare inblick i hur det är att arbeta inom yrken kopplade till naturvetenskap och forskning. 

Bild
Profil-Natur

Du gör verklighetsbaserade uppgifter och case-studier, i samarbete med universitet och näringsliv, som främjar dina praktiska färdigheter. Två av höjdpunkterna varje år är de traditionsenliga tävlingarna JENSEN-tinget och JENSEN-labbet, där du får möjlighet att utmanas och sätta dina kunskaper på prov.

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
450 P
Inriktningskurser
400 P
Programfördjupning
200 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P

Kriminologi

Inriktning: Naturvetenskap

På Naturprogrammet med profil Kriminologi får du en naturvetenskaplig utbildning med full behörighet men med fokus på kriminologi redan från årskurs 1. Du kommer att få lära dig mer om DNA-analyser, forensik och hur man kartlägger en brottsplats. På JENSEN är vi övertygade om att utbildning blir bäst när den kan omsättas i praktiken. Därför anordnar vi studiebesök på företag, laboratorier och myndigheter för att ge dig praktisk erfarenhet. 

Bild
Profil-Kriminiologi

Du får ta del av en spännande undervisningsmiljö med verklighetsbaserade uppgifter och case, i samarbete med universitet och näringsliv. Vi anpassar din utbildning efter din valda inriktning för att det ska passa just dig. Höjdpunkterna varje år på JENSEN inkluderar tävlingarna JENSEN-tinget och JENSEN-labbet där du utmanas och får chans att sätta dina praktiska kunskaper på prov.

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
450 P
Inriktningskurser
400 P
Programfördjupning
200 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P