Program

På JENSEN gymnasium läser du samma gemensamma ämnen, program- och inriktningsämnen som på andra skolor. Men för samtliga program kan vi erbjuda intressanta profiler som gör dig extra väl förberedd för studier och arbetsliv. Allt inom ramen för vårt utbildningskoncept, Träning för verkligheten.

Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. Att få pröva det du läser om i klassrummet i verkligheten är en viktig del i hur vi jobbar på JENSEN. Det kan bl.a. vara genom case. När vi jobbar med case tar vi fasta på dina praktiska förmågor och färdigheter. Casen är verklighetsbaserade och utvecklar också din sociala förmåga. Det sker i samarbete med universitet och näringsliv i det vi kallar JENSEN-tinget/JENSEN-nästet.

Vi har behöriga och kunniga studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor kring program, kurser, behörighet och meritpoäng. 
 


   

  Ekonomiprogrammet

  Våra profiler:

  Redovisning & Finans
  Ekonomiprogrammet med profil Redovisning & Finans ger dig fördjupade kunskaper redovisning, företagsvärdering och aktiemarknad. Profilen är en avancerad profil för dig som har siktet inställt på en civilekonomexamen. Du får också starta och driva eget företag inom ramen för JENSEN-nästet och i år 3 på Ung Företagsamhet.

  Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. 

  Företagsekonomi
  Ekonomiprogrammet med profil Företagsekonomi passar dig som vill ha en gedigen ekonomiutbildning eller förbereda dig inför en ledarroll i näringslivet. Förutom att lära dig ekonomi får du lära dig att starta och driva eget företag under dina tre år tillsammans med skolans nätverk inom näringslivet. 
  Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. 

  Varje år får du träffa drakarna i JENSEN-nästet för att få hjälp med dina affärsideér. I juryn sitter experter från arbetslivet inom branschen företagande. År tre är det dags att driva ditt eget företag inom ramen för Ung företagsamhet. Du har möjlighet att tävla inom Ung företagsamhet.

  Juridik
  Ekonomiprogrammet – juridik passar dig som är intresserad av lag och rätt och vill lära dig att förstå arbetet i domstolar. Du får möjligheten att arbeta med våra viktigaste lagar och en bättre förståelse för vårt samhälle i stort.

  Vi varvar klassrumsundervisning med case där du får hjälpa personer och företag att lösa juridiska problem. Det kan handla om till exempel ett brott, en vårdnadstvist, mänskliga rättigheter eller att fördjupa dig i ett tidigare rättsfall. En viktig del inom juridik är också att kunna visa sina kunskaper och arbeta praktiskt. Du får möjligheten att delta i rättegångsspel och öva på att skriva juridiska dokument. Dessutom kommer du kunna arbeta med juridik i andra ämnen för att få en bred inblick i ämnet och göra undervisningen både roligare och mer verklighetsbaserad.

  Vi gör studiebesök på exempelvis advokatbyråer och domstolar och får själva besök av advokater, poliser och andra som arbetar med juridik. Ekonomiprogrammet - juridik är en bra start för dig som sen vill läsa juridik på universitetet. 

  Internationell rätt
  Ekonomiprogrammet med profil Internationell rätt er dig fördjupade kunskaper folkrätten och den internationella privaträtten. Du får lära dig om relationerna mellan staterna inom det internationella systemet. Du lär dig skillnaden mellan normer och regler om uppförande mellan stater som inte är nedtecknade i avtal. Du får också lära dig hur man ska hantera tvister som sträcker sig över landsgränser. Frågor som behandlas är bland annat vilken domstol som är behörig att behandla ett ärende (jurisdiktion) och vilket lands lag som ska tillämpas i ett visst fall (lagvalsregler).

  Du får jobba med verklighetsbaserade uppgifter (Case) för att utveckla dina praktiska förmågor och färdigheter. En viktig del inom juridik är också att kunna visa sina kunskaper och arbeta praktiskt. Du får möjligheten att delta i rättegångsspel och öva på att skriva juridiska dokument. Dessutom kommer du kunna arbeta med juridik i andra ämnen för att få en bred inblick i ämnet och göra undervisningen både roligare och mer verklighetsbaserad. Vi gör studiebesök på exempelvis advokatbyråer och domstolar och får själva besök av advokater, poliser och andra som arbetar med juridik. Ekonomiprogrammet - juridik är en bra start för dig som sen vill läsa juridik på universitetet. 

  Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. 

  Kriminologi & Juridik

  Ekonomiprogrammet med profil Kriminologi & Juridik ger dig fördjupade kunskaper inom varför och hur kriminellt beteende skapas, varför vissa blir seriemördare samt hur det svenska rättsväsendet och kriminalvården fungerar. Du får jobba med verklighetsbaserade uppgifter (Case) för att utveckla dina praktiska förmågor och färdigheter. Du får träna på att göra brottsplatsundersökningar, studera olösta brott, rättegångsspel och möjlighet att sätta dina kunskaper på prov i JENSEN-tinget, en tävling med en expertjuryn från arbetslivet inom området kriminologi och juridik. Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. 


  Samhällsprogrammet

  Våra profiler:

  Psykologi
  Samhällsprogrammet med profil Psykologi ger dig djupare förståelse för människa, känslor, tankar och beteende. Du får lära dig om varför vi människor reagerar, tänker och beter oss i olika sammanhang. Du får jobba med verklighetsbaserade uppgifter (Case) för att utveckla dina praktiska förmågor och färdigheter. Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. Varje år får du möjlighet att sätta dina kunskaper på prov i JENSEN-tinget, en tävling med en expertjuryn från arbetslivet inom området psykologi. 

  Kriminologi & Juridik
  Samhällsprogrammet med profil Kriminologi & Juridik ger dig fördjupade kunskaper inom varför och hur kriminellt beteende skapas, varför vissa blir seriemördare samt hur det svenska rättsväsendet och kriminalvården fungerar. Du får jobba med verklighetsbaserade uppgifter (Case) för att utveckla dina praktiska förmågor och färdigheter. Du får träna på att göra brottsplatsundersökningar, studera olösta brott, rättegångsspel och möjlighet att sätta dina kunskaper på prov i JENSEN-tinget, en tävling med en expertjuryn från arbetslivet inom området kriminologi och juridik. Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. 

  Idrott & ledarskap
  Samhällsprogrammet med profil Idrott & Ledarskap ger dig en ökad förståelse för hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv. Du får kunskap kring idrottsvärldens mentala utmaningar samt träna dig till att utveckla strategier för att förbereda, utmana, leda och prestera på en högre nivå. Du kommer att lära dig att optimera dina färdigheter kring ledarskap men även strategier kring självledarskap för att både kontrollera och styra din utveckling samt hitta en balans mellan träning, tävling och återhämtning. Ledarskap är en del av idrottspsykologin och innehåller kommunikation, personlig utveckling, motivation, inlärning. Du kommer att få träna färdigheterna genom fältstudier, casestudier och även praktiska uppgifter för att inkludera hela spektrumet från teoretiskt till praktiskt. I den årliga tävlingen JENSEN - utmaningen engagerar hela skolan sig för bättre fysisk och psykisk hälsa.

  Statsvetenskap
  Samhällsprogrammet med profil Statsvetenskap ger fördjupade kunskaper inom bl. a politik, ideologier, handel, globalisering, klimat, demokrati och migration. Du får möjligheten att testa dina kunskaper både i verklighetsbaserade (Case) men också i debatter kring aktuella och viktiga ämnen. Den teoretiska undervisningen varvas också med ämnesövergripande teman, studiebesök, gästföreläsningar och seminarier. Du lär dig metoder för att analysera, debattera och argumentera kring samhällsfrågor utifrån ett källkritiskt och reflekterande förhållningssätt. Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. 


  Naturprogrammet

  Våra profiler:

  Natur
  Naturprogrammet med profil Natur är en teoretiskt avancerad utbildning och ger en bred och djup kunskap om naturvetenskap. Du kommer att utveckla dina förmågor som kreativ problemlösare genom att experimentera och testa dig fram. Vi genomför studiebesök för att du ska få en djupare inblick i hur det är att arbeta inom yrken kopplade till naturvetenskap och forskning. Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. 

  Kriminologi
  Naturprogrammet med profil Kriminologi får du en naturvetenskaplig utbildning och full behörighet med fokus på kriminologi redan från årskurs 1. Du kommer att lära dig mer om DNA-analyser, forensik, krigargener och hur du kartlägger en brottsplats. Du får också lära dig mer om hur kriminellt beteende skapas, varför vissa blir seriemördare och hur en rättspsykiatrisk undersökning går till. I profilen ingår studiebesök på företag, laboratorier och myndigheter. Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt.