Program

På JENSEN gymnasium läser du samma gemensamma ämnen, program- och inriktningsämnen som på andra skolor. Men för samtliga program kan vi erbjuda intressanta profiler som gör dig extra väl förberedd för studier och arbetsliv. Allt inom ramen för vårt utbildningskoncept, Träning för verkligheten.

Genom profilinfärgning blir din undervisning inte bara roligare utan även mer verklighetsbaserad. Redan från första dagen färgar vi lektioner, uppgifter och examinationer utifrån den profil du valt. Att få pröva det du läser om i klassrummet i verkligheten är en viktig del i hur vi jobbar på JENSEN. Det kan bl.a. vara genom case. När vi jobbar med case tar vi fasta på dina praktiska förmågor och färdigheter. Casen är verklighetsbaserade och utvecklar också din sociala förmåga. Det sker i samarbete med universitet och näringsliv i det vi kallar JENSEN-tinget/JENSEN-nästet.

Vi har behöriga och kunniga studie- och yrkesvägledare som kan svara på dina frågor kring program, kurser, behörighet och meritpoäng. 
 


 

Ekonomiprogrammet

Våra profiler:
Redovisning & Finans, Management, Juridik


Samhällsprogrammet

Våra profiler:
Statsvetenskap, Psykologi, Kriminologi, Idrottspsykologi


Naturprogrammet  - startar hösten 2021

Våra profiler:
Natur, Kriminologi