Samarbete med näringslivet

På JENSEN gymnasium Linköping söker vi internationella samarbeten med vänskolor, företag, organisationer, universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Eleverna får under sin utbildning möjlighet att bygga ett globalt nätverk värdfullt inför framtida studier och yrkesliv.

Eleverna tränas för en global verklighet genom fältstudier, praktik på samtliga program och ett avslutande Change project (gymnasiearbete) i Sverige eller utomlands i samarbete med våra partners.