Program

På JENSEN gymnasium Karlstad läser du samma gemensamma ämnen, program- och inriktningsämnen som på andra skolor. Men för samtliga program kan vi erbjuda intressanta profiler som gör dig extra väl förberedd för studier och arbetsliv. Allt inom ramen för vårt utbildningskoncept, Träning för verkligheten.

Vi kommer till en början att erbjuda följande program:


Ekonomiprogrammet

EKONOMI Juridik

Naturvetenskapsprogrammet

Natur

Samhällsvetenskapsprogrammet

BETEENDE SAMHÄLLE

Teknikprogrammet

Informations- & medieteknik