Natur­programmet

Vad hade världen varit utan Newton, Einstein, Marie Curie och vår egen Carl von Linné? Det kommer alltid behövas människor med goda kunskaper inom matematik, fysik, kemi och biologi. Gillar du dessa ämnen är Naturprogrammet rätt för dig!

Natur

Inriktning: Naturvetenskap

På Naturprogrammet - Natur kommer du att utveckla dina förmågor som kreativ problemlösare genom att experimentera och testa dig fram. Genom studie­besök erbjuds du en djupare inblick i hur det är att arbeta inom yrken kopplade till naturvetenskap, företag­ande och forskning. I våra laborationssalar får du även praktiskt utöva naturvetenskapliga experiment. .

Bild
Profil-Natur

Programmet ger full behörighet till vidare studier. Vi värdesätter praktisk inlärning och ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i verkliga situationer genom fältstudier och case. Dessa case är baserade på verkliga scenarier och hjälper dig att utveckla både dina kunskaper, praktiska färdigheter och sociala kompetens. Vi samarbetar nära med universitet och näringsliv för att ge dig en utbildning som är relevant och verklighetsbaserad

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
450 P
Inriktningskurser
400 P
Programfördjupning
200 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P

Kriminologi

Inriktning: Naturvetenskap

På Naturprogrammet - Kriminologi får du en naturvetenskaplig utbildning med spännande inslag. Du utforskar ämnen som till exempel DNA-analyser, forensik och krigargener. Dessutom gör du en djupdykning inom beteendevetenskapen och lär dig mer om hur kriminellt beteende uppstår, varför vissa blir seriemördare och hur en rättspsykiatrisk undersökning går till. Inom ramen för profilen ingår även intressanta laborationer och studiebesök på företag och myndigheter. 

Bild
Profil-Kriminiologi

Vi anpassar din undervisning efter din valda inriktning och betonar praktisk tillämpning genom verklighetsbaserade case. Genom samarbete med universitet och näringsliv får du en relevant och verklighetsnära utbildning.

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
450 P
Inriktningskurser
400 P
Programfördjupning
200 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P