Valbara kurser

I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska, så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Jönköping. Detta gäller även kurser som ger ökad behörighet till utbildningar på högskola och universitet, så kallad särskild behörighet.

Att på bästa sätt förbereda och ge förutsättningar för vidare studier är viktigt för oss. Utöver detta utgår utbudet från ett preliminärval där vi fångar upp elevernas intresse för de olika kurserna. I och med att intresset kan variera från år till år så kan alltså även utbudet se olika ut.

Läsåret 2016/2017 erbjuder vi följande kurser:

Matematik 2a, 2b, 3b
Moderna Språk (tyska, spanska och franska) steg 4
Engelska 7
Svenska 3
Naturkunskap 2/1a2
Entreprenörskap och företagande (UF)
Idrott och hälsa 2
Mental träning
Estetisk kommunikation
Filosofi
Etik och livsfrågor
Kommunikation
Ledarskap och organisation
Sociologi
Samhällskunskap 1a2
Historia 1a2