Vård- och Omsorgsprogrammet

Yrkesprogram som ger dig högskolebehörighet

Profil Internationellt arbete

Utbildningen har en internationell profil med projekt som till exempel kan handla om hälsa och välmående i olika delar av världen, flyktingmottagande och människans möjlighet till personlig utveckling. Under utbildningen söker vi samarbeten med organisationer i olika delar av världen för att öka förståelsen för kulturella likheter och skillnader. Du kommer även att erbjudas ett Europeiskt språkpass, värdefullt i arbetet inom flerspråkiga verksamheter.  

Utbildningen innehåller 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du tränas för verkligheten inom olika yrkesområden.  Programmet ger dig grundläggande behörighet att läsa vidare på högskolan. Du får lära dig hur kroppen fungerar och hur olika faktorer påverkar människors hälsa positivt och negativt. Du lär dig grunderna i omvårdnad, sjukvård och friskvård. Genom ditt gymnasiearbete har du även möjlighet att göra ett projekt utomlands. Under utbildningen läser du kurser som Medicin, Hälsopedagogik och Internationellt arbete.

Välkommen med din ansökan!
Ansökan görs via Stockholms gymnasieantagning.